Motyw podstrony

Procedura ustanawiania służebności

Służebność przesyłu może zostać ustanowiona albo w drodze umowy albo sądownie. Praktyka pokazuje, że najczęściej możliwe jest dopiero sądowe uregulowanie instytucji.

Właściciel nieruchomości może ustanowić prawo służebności przesyłu zarówno w drodze umowy cywilnej, jak i na drodze postępowania sądowego. W myśl art. 3052 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Do urządzeń przesyłowych w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego zaliczają się w szczególności:

 • słupy i linie elektroenergetyczne,
 • ropociągi,
 • gazociągi,
 • wodociągi,
 • słupy i linie telekomunikacyjne.

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

W sytuacji, gdy ugodowe ustanowienie służebności przesyłu nie jest możliwe, powinniśmy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Jest to niezbędne, bowiem postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu jest tzw. postępowaniem nieprocesowym i zgodnie z art. 626 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego wszczynane jest na wniosek.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą własność do nieruchomości tj. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny. Ponadto, do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem załączyć powinno się dodatkowo:

 • mapę zasadniczą nieruchomości,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • wszelką korespondencję prowadzoną z przedsiębiorstwem.

Koszty w sprawie

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40,00 złotych i musi zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości łącznie. Jeżeli,  wniosek zostanie złożony tylko przez niektórych, Sąd zobowiąże stronę do samodzielnego uzupełnienia tych braków formalnych bowiem Sąd rozpoznający daną sprawę, w ogóle nie powinien podejmować żadnych czynności merytorycznych, dopóki wszyscy współwłaściciele nie będą uczestniczyli w postępowaniu.

W toku postępowania należy liczyć się z wydatkiem rzędu okołu 3 000,00 złotych na biegłych sądowych– geodetę oraz rzeczoznawcę majątkowego, aczkolwiek można wnosić o zwolnienie z ponoszenia zarówno opłaty w wysokości 40,00 złotych, jak i z całości kosztów sądowych.

Strona zainteresowana zwolnieniem z ponoszenia opłat i innych kosztów sądowych powinna w celu uzyskania zwolnienia w Sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu o zwolnie z ksztów sądowych w całości lub części, w zależności od tego czego żąda. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Nie można tego uczynić w inny sposób.

Sąd zwolni od ponoszenia kosztów tą stronę, która nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

W tym momencie należy podkreślić, że prawo służebności przesyłu reguluje sposób korzystania przez przedsiębiorstwo przesyłowe z danej nieruchomości na przyszłość, a wynagrodzenie za jego ustanowienie w żadnym wypadku nie obejmuje swoim zakresem odszkodowania za bezprawne korzystanie z nieruchomości w okresie poprzedzającym ustanowienie służebności przesyłu.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest odrębnym roszczeniem od wynagrodzenia za służebność przesyłu i  obejmuje maksymalnie okres 10 lat wstecz bezumownego korzystania. wstecz. Okres dawniejszy ulega przedawnieniu zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.

Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie podlega opłacie sądowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli 5% z sumy o jaką wnosimy. Podobnie, jak w przypadku postępowania wnioskowego o ustanowienie służebności przesyłu, tak i w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, można wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Aplikant Adwokacki Mateusz Nowicki

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 352

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 • Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu
  Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

  Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne właścicielom nieruchomości na których znajdują się urządzenia przesyłowe - gazociągi, ropociągi czy linie elektryczne.

  Dowiedz się więcej
 • Służebność przesyłu
  Służebność przesyłu

  W artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z prawem służebności przesyłu. Wyjaśniamy, kto i kiedy, może liczyć na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za gazociąg
  Odszkodowanie za gazociąg

  Właściciele nieruchomości na których znajdują się rury służące do przesyłu gazu mogą liczyć na odszkodowanie za bezumowne korzystanie i wynagrodzenie za służebność przesyłu.

  Dowiedz się więcej
 • Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?

  Sprawdź jakie poniesiesz koszty w przypadku sądowego ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?

  Okres trwania postępowania sądowego zależy od wielu zmiennych, w szczególności od stanu faktycznego oraz miejsca prowadzenia sprawy.

  Dowiedz się więcej
 • Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu
  Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania od 2008 roku prowadzą z wysoką skutecznością postępowania o ustanowienie służebności przesyłu gazu czy prądu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu
  Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania to profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie w obsłudze spraw przesyłowych od początku wprowadzenia instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego.

  Dowiedz się więcej
Procedura ustanawiania służebności
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem