Motyw podstrony

Służebność przesyłu

W artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z prawem służebności przesyłu. Wyjaśniamy, kto i kiedy, może liczyć na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Warunkiem podstawowym ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem jest posadowienie na nieruchomości, w szczególności:

 • linii i słupów elektroenergetycznych,
 • ropociągów,
 • gazociągów,
 • wodociągów,
 • światłowodów,
 • linii i słupów telekomunikacyjnych.

Ażeby otrzymać wynagrodzenie za posiadanie tego typu infrastruktury na swojej nieruchomości, urządzenia przesyłowe winny znajdować się zasadniczo na nieruchomości nie dłużej niż od trzydziestu lat!

Urządzenia przesyłowe

W myśl art.  49 § 1 Kodeku Cywilnego: "Urządzenia przesyłowe są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w sakład przedsiębiorstwa". Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2004 roku wskazuje natomiast, że urządzenie to musi stanowić „trwałe, fizyczne i funkcjonalne połączenie konstrukcji”.

Należy podkreślić, że materia urządzeń przesyłowych, samego przesyłu, jest niezwykle istotna w trakcie trwającego postępowania, co najlepiej obrazuje postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 lutego 2009 roku: "Nie ulega wątpliwości, iż mimo że w art. 3052 § 2 KC w pierwszej kolejności zostało wymienione żądanie zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, to jednak istotą roszczenia wynikającego z tego przepisu jest ustanowienie służebności. Wynagrodzenie jest jedynie jego pochodną. W postępowaniu sądowym, w którym właściciel domaga się od przedsiębiorcy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, sąd w pierwszej kolejności bada, czy zasadne jest ustanowienie służebności i w jaki sposób (cechy postępowania o ustanowienie służebności), a dopiero potem (wtórnie), jaka powinna być wysokość „odpowiedniego” wynagrodzenia".

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu gazu, ropy czy energii elektrycznej na nieruchomości, oznacza dla właściciela działki, że stan rzeczy jaki zna, nie ulegnie zasadniczo zmianie. Gdy dochodzi do zasiedzenia przedsiębiorcy przesyłowi nie są zainteresowani ustanowiem służebności przesyłu za wynagrodzeniem i w przypadku złożenia w sądzie przez właściciela nieruchomości wniosku o płatne ustanowienie służebności przesyłu podnoszą, że chcą ustanowić służebność przesyłu nieodpłatnie. W sytuacji, gdy do zasiedzenia faktycznie doszło, Sąd najczęściej decyduje o ustanowieniu bezpłatnie służebności przesyłu gazu, ropy lub energii.

Powstaje zatem pytanie, kiedy dochodzi do zasiedzenia służebności przesyłu? Co do zasady z zasiedzeniem będziemy mieli do czynienia  w sytuacji, gdy na naszej nieruchomości ww. urządzenia przesyłowe znajdują się dłużej niż 30 lat i są to urządzenia widoczne o trwałym charakterze.

Gdy dochodzi do zasiedzenia, co do zasady wynagrodzenie za służebność przesyłu nie przysługuje!

Wynagrodzenie za służebność w formie jednorazowej

W przypadku, gdy nasze roszczenia są zasadne, Sąd co do zasady ustala wynagrodzenie za służebność przesyłu w formie jednorazowej rekompensaty w zamian za znoszenie służebności przesyłu na danej nieruchomości przez czas nieokreślony.

Wynagrodzenie ma zatem charakter jednorazowy i w związku z tym ustalone jest przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na jego wysokość. Powinno ono w całości równoważyć konsekwencje trwałego obciążenia nieruchomości co winien odzwierciedlać operat rzeczoznawcy majątkowego, który w trakcie procesu  będzie ustalał wysokość przysługującego wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Wysokość wynagrodzenia za gazociągi, ropociągi i linie

O wysokości wynagrodzenie decyduje kilka czynników. W pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wielkość obszaru zajętego pod służebność przesyłu, następnie zaś wartość nieruchomości i spadek jej wartości na skutek ustanowienia służebności przesyłu.

Wynagrodzenie ma w pełni zrekompensować ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w prawo własności, co potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego, które wskazuje, że „Wynagrodzenie, należne na podstawie art. 3052 § 2 k.c., powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości”.

Z posiadanej praktyki procesowej muszę wskazać, że ustanawiane są służebności przesyłu za wynagrodzeniem rzędu 8 000,00 zł, 30 000,00 zł, 85 000,00 zł, 120 000,00 zł, 500 000,00 zł czy i 3 milionów złotych. Są to zatem bardzo różne kwoty zależne od konkretnego stanu faktycznego. W każdej sprawie należy sprawdzić wysokość należnego wynagrodzenia, choć należy mieć na względzie, że wysokość ta będzie następnie także ustalana w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Aplikant Adwokacki Kinga Wojtaszek

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 352

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 • Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu
  Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

  Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne właścicielom nieruchomości na których znajdują się urządzenia przesyłowe - gazociągi, ropociągi czy linie elektryczne.

  Dowiedz się więcej
 • Procedura ustanawiania służebności
  Procedura ustanawiania służebności

  Służebność przesyłu może zostać ustanowiona albo w drodze umowy albo sądownie. Praktyka pokazuje, że najczęściej możliwe jest dopiero sądowe uregulowanie instytucji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za gazociąg
  Odszkodowanie za gazociąg

  Właściciele nieruchomości na których znajdują się rury służące do przesyłu gazu mogą liczyć na odszkodowanie za bezumowne korzystanie i wynagrodzenie za służebność przesyłu.

  Dowiedz się więcej
 • Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?

  Sprawdź jakie poniesiesz koszty w przypadku sądowego ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?

  Okres trwania postępowania sądowego zależy od wielu zmiennych, w szczególności od stanu faktycznego oraz miejsca prowadzenia sprawy.

  Dowiedz się więcej
 • Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu
  Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania od 2008 roku prowadzą z wysoką skutecznością postępowania o ustanowienie służebności przesyłu gazu czy prądu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu
  Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania to profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie w obsłudze spraw przesyłowych od początku wprowadzenia instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego.

  Dowiedz się więcej
Służebność przesyłu
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem