Motyw podstrony

Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?

Sprawdź jakie poniesiesz koszty w przypadku sądowego ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

W sprawach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40,00 zł, pokrycia zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych, a także ewentualnie do poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może wnosić do Sądu o zwolnienie z obowiązku ich ponoszenia. 

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że wniesienie do sądu wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej, bowiem zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności w odniesieniu do pisma procesowego, które nie zostało należycie opłacone. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od każdego wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł (podobnie opłata od apelacji od postanowienia zapadłego w tym trybie), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W toku postępowania może pojawić się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych. W związku z tym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z wynagrodzeniem albo zaliczką na poczet ich wydatków. Wynagrodzenie biegłego jest zależne od jego wykształcenia, stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków w jakich pracował biegły i wynosi od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym). 

Zazwyczaj w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu powoływany jest biegły geodeta i biegły rzeczoznawca majątkowy. Wynagrodzenie geodety i rzeczoznawcy majątkowego wynosi najczęściej w granicach 2000,00 do 3000,00 zł. Co istotne, osoba znajdująca się w ciężkiej sytuacji życiowej, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli udowodni, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, wówczas otrzyma zwolnienie.

Monika Ozimek

 • Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu
  Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

  Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne właścicielom nieruchomości na których znajdują się urządzenia przesyłowe - gazociągi, ropociągi czy linie elektryczne.

  Dowiedz się więcej
 • Służebność przesyłu
  Służebność przesyłu

  W artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z prawem służebności przesyłu. Wyjaśniamy, kto i kiedy, może liczyć na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Procedura ustanawiania służebności
  Procedura ustanawiania służebności

  Służebność przesyłu może zostać ustanowiona albo w drodze umowy albo sądownie. Praktyka pokazuje, że najczęściej możliwe jest dopiero sądowe uregulowanie instytucji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za gazociąg
  Odszkodowanie za gazociąg

  Właściciele nieruchomości na których znajdują się rury służące do przesyłu gazu mogą liczyć na odszkodowanie za bezumowne korzystanie i wynagrodzenie za służebność przesyłu.

  Dowiedz się więcej
 • Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?

  Okres trwania postępowania sądowego zależy od wielu zmiennych, w szczególności od stanu faktycznego oraz miejsca prowadzenia sprawy.

  Dowiedz się więcej
 • Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu
  Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania od 2008 roku prowadzą z wysoką skutecznością postępowania o ustanowienie służebności przesyłu gazu czy prądu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu
  Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania to profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie w obsłudze spraw przesyłowych od początku wprowadzenia instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego.

  Dowiedz się więcej
Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem