Motyw podstrony

Unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej

Osoba zainteresowana odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości bądź jej zwrotem, zasadniczo procedurę rozpoczyna od unieważnienia decyzji wywłaszczającej nieruchomość.

Nawet po upływie wielu lat od wywłaszczenia nieruchomości możliwe jest uzyskanie jej zwrotu, bądź wyższego odszkodowania. Taką możliwość daje skuteczne wzruszenie decyzji wywłaszczeniowej, które dokonywane jest w administracyjnym trybie postępowania. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować zarówno samą decyzję wywłaszczeniową, jak i materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania wywłaszczeniowego, by sprawdzić czy decyzja zawiera wady, które kwalifikowałyby ją do uchylenia, bądź stwierdzenia jej nieważności.      

Skutki wadliwych decyzji wywłaszczeniowych mogą być eliminowane w drodze nadzwyczajnych środków weryfikowania ostatecznych decyzji administracyjnych, takich jak instytucja stwierdzenia nieważności decyzji, czy wznowienia postępowania. W trybach tych mogą być wzruszane decyzje tylko z powodu istotnych wad postępowania administracyjnego, poprzedzającego wydanie decyzji, albo z powodu kwalifikowanych wad materialnoprawnych, czyli np. gdy decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Szerzej o podstawach wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji można przeczytać w art. 145-163 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja kończąca wznowione postępowanie może odmawiać uchylenia ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej, albo ją uchylać i rozstrzygać w sposób niewadliwy o istocie sprawy. Natomiast w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, organ jeżeli uzna, że decyzja jest wadliwa wydaje decyzję stwierdzającą jej nieważność. Stwierdzenie to działa wstecz, co oznacza, że powstaje sytuacja taka, jakby do wywłaszczenia nigdy nie doszło.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji, np. gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, organ administracji publicznej ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. Takie rozstrzygnięcie, co prawda nie powoduje przywrócenia wywłaszczonego prawa do nieruchomości, ale umożliwia dochodzenie na drodze cywilnej odszkodowania od Skarbu Państwa za powstałą z tego tytułu szkodę.

Możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej również w części, np. dotyczącej odszkodowania, jak również stwierdzenie nieważności decyzji orzekającej o odszkodowaniu za wywłaszczenie, w przypadku, gdy została wydana osobna decyzja. W takiej sytuacji nie zostaną zniwelowane skutki samego wywłaszczenia, ale spowoduje to konieczność ponownego ustalenia odszkodowania w oparciu o obecnie obowiązujące regulacje prawne. Wysokość odszkodowania zostanie zatem ustalona według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw oraz jej wartości w dniu wydania nowej decyzji o odszkodowaniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Decyzje wydawane w opisanych postępowaniach podlegają administracyjnemu trybowi odwoławczemu i mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych

Bezpłatne porady prawne:

Prawnicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerami:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 352

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 • Odszkodowanie za wywłaszczenie i zwrot nieruchomości
  Odszkodowanie za wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

  Profesjonalnie pomagamy klientom w sprawach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości. Oferujemy wsparcie adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w sprawach o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, odszkodowanie za wywłaszczenie oraz dotyczących tzw. roszczeń dekretowych (dekret Bieruta i inne).

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot nieruchomości wywłaszczonej
  Zwrot nieruchomości wywłaszczonej

  Właściciel lub spadkobiercy właściciela, którego nieruchomość została wywłaszczona, może niekiedy uzyskać zwrot zabranej nieruchomości. W artykule omawiamy procedurę.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie
  Odszkodowanie za wywłaszczenie

  W publikacji prezentujemy obowiązujący sposób postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalania wysokości odszkodowania za jej wywłaszczenie.

  Dowiedz się więcej
 • Bezpłatne porady prawne - wywłaszczenia i zwroty nieruchomości
  Bezpłatne porady prawne - wywłaszczenia i zwroty nieruchomości

  Nieodpłatnie analizujemy sprawy o odszkodowania i zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Porad udzielają adwokaci i radcy prawni.

  Dowiedz się więcej
Unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem