Motyw podstrony

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje swym zakresem nie tylko rolnika, ale i osoby z nim zamieszkujące oraz pracujące.

Swym zakresem ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Warunkiem powstania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym jest jednak ustalenie, że za jej powstanie odpowiada właśnie któraś z tych osób oraz że szkoda pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Konieczne jest również wykazanie, że skutkiem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia poszkodowanego - sąsiada (art. 50 ust. 1 ustawy).

Ustawodawca nie wymaga w tym miejscu, by rolnik faktycznie prowadził działalność rolną. Dla powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia istotny jest sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego.

Ustawa wprowadza również swoistą definicję gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 stanowi obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Swym zakresem ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Warunkiem powstania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym jest jednak ustalenie, że za jej powstanie odpowiada właśnie któraś z tych osób oraz że szkoda pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Konieczne jest również wykazanie, że skutkiem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia poszkodowanego (art. 50 ust. 1 ustawy).

Przykład:  A pomagając B (swojemu sąsiadowi) w jego gospodarstwie rolnym   wpadł do niezabezpieczonego szamba, w następstwie czego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji A może dochodzić wypłacenia odszkodowania od podmiotu ubezpieczającego B od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Warto również w tym miejscy wskazać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również  posiadane przez niego pojazdy i maszyny rolnicze (art. 50 ust. 2 ustawy).

Przykład:  C pomaga D (swojemu sąsiadowi) w corocznych żniwach. Wskutek nieszczęśliwego wypadku zostaje on potrącony przez jedną z maszyn rolniczych prowadzoną przez pracownika D. Również w tej sytuacji C może liczyć na wypłatę odszkodowania od podmiotu ubezpieczającego D od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Brak wykupionego ubezpieczenia

Pomimo tego, że rolnik zobligowany był do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, to nie można wykluczyć sytuacji, w której nie sprostałby temu obowiązkowi. Nie oznacza to jednak tego, że osoby poszkodowane w jego gospodarstwie rolnym nie mogłyby w tym wypadku liczyć na stosowną rekompensatę. Ustawodawca zabezpieczył się bowiem przed taką sytuacją, wprowadzając możliwość dochodzenia świadczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 3 lit. c do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

Podsumowując zauważyć należy, że osoba, która doznała szkody w gospodarstwie rolnym jest w dosyć komfortowej sytuacji. Z uwagi na obowiązek ubezpieczeniowy nałożony na posiadaczy gospodarstw rolnych, nie tylko może liczyć na wypłatę odszkodowania od stosownego ubezpieczyciela, ale również w przypadku braku takiego ubezpieczenia, jest chroniona przez polskie prawo.     

Autor: Martyna Kęsy

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 351

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Z troską o klienta pozyskujemy wysokie odszkodowania za wypadki w pracy. Uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę za wypadek w pracy, nie pobierając przy tym opłat wstępnych.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadek przy pracy
  Odszkodowania za wypadek przy pracy

  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W artykule omawiamy rodzaje należnych z tytułu wypadku w pracy świadczeń.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za wypadek
  Dochodzenie odszkodowania za wypadek

  Skutecznie i kompleksowo dochodzimy odszkodowania za wypadek w pracy. W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

  Pomagamy w sprawach o odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. W artykule zamieszczamy informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • Protokół powypadkowy
  Protokół powypadkowy

  Pracodawca jest zobligowany do sporządzenie protokołu po wypadku w pracy wg ściśle obowiązujących wytycznych.

  Dowiedz się więcej
 • Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy
  Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy przysługują określone świadczenia z ZUS o czym poinformujemy w niniejszej publikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

  Poszkodowanemu w wypadku, jaki miał miejsce na gospodarstwie rolnym, przysługuje odszkodowanie z OC rolnika.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem