Motyw podstrony

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

Poszkodowanemu w wypadku, jaki miał miejsce na gospodarstwie rolnym, przysługuje odszkodowanie z OC rolnika.

Wypadki w gospodarstwach rolnych zdarzają się niezwykle często. Źródłem ich powstania mogą być zarówno posiadane przez rolników niebezpieczne maszyny, narzędzia, zwierzęta, jak również niewłaściwe wykonywanie pracy bądź jej wadliwa organizacja. Osoby, które poniosły szkodę (zarówno szkodę na mieniu, jak i na osobie) w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, mogą dochodzić należnych świadczeń od ubezpieczyciela, z którym rolnik zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dochodzienie odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników

Do poszkodowanych, którym przysługuje możliwość dochodzenia należnych świadczeń w związku z poniesioną przez nich szkodą na osobie, należą nie tylko osoby trzecie, ale także bliscy rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.

Jednym z najbardziej istotnych czynników, warunkujących możliwość przypisania odpowiedzialności ubezpieczycielowi za poniesioną szkodę jest to, aby źródło będące przyczyną szkody, miało bezpośredni związek z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Musi bowiem istnieć funkcjonalny związek pomiędzy czynnościami rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie rolnym rolnika (nie tylko osób w nim mieszkających, ale także osób pomagających, dokonujących napraw, czy też świadczących pomoc sąsiedzką),  a gospodarstwem.

Ponadto, podkreślić należy, że rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Wina może przybrać postać  zarówno działania, jak również zaniechania. Pomiędzy określonym działaniem lub zaniechaniem rolnika, a powstałą szkodą musi również istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników należne będą zatem po spełnieniu powyższych przesłanek np. w przypadku pogryzienia lub przygniecenia przez zwierzęta, złamania nogi na skutek upadku z wozu, skaleczenia ostrym narzędziem, a także w przypadku szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego (kosiarki, opryskiwacze, kombajny).

Odmowa odszkodowania z OC gospodarstwa

Nie w każdym przypadku ubezpieczyciel będzie miał obowiązek wypłaty stosownych świadczeń. W tym miejscu wskazać należy m.in., na brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za poniesione szkody w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym.

Dodać warto, że Zakład Ubezpieczeń nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy, szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.

Aplikant Adwokacki Klaudia Pierzchalska - Zielińska

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 351

 

 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Z troską o klienta pozyskujemy wysokie odszkodowania za wypadki w pracy. Uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę za wypadek w pracy, nie pobierając przy tym opłat wstępnych.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadek przy pracy
  Odszkodowania za wypadek przy pracy

  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W artykule omawiamy rodzaje należnych z tytułu wypadku w pracy świadczeń.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za wypadek
  Dochodzenie odszkodowania za wypadek

  Skutecznie i kompleksowo dochodzimy odszkodowania za wypadek w pracy. W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

  Pomagamy w sprawach o odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. W artykule zamieszczamy informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • Protokół powypadkowy
  Protokół powypadkowy

  Pracodawca jest zobligowany do sporządzenie protokołu po wypadku w pracy wg ściśle obowiązujących wytycznych.

  Dowiedz się więcej
 • Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy
  Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy przysługują określone świadczenia z ZUS o czym poinformujemy w niniejszej publikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione
  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

  Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje swym zakresem nie tylko rolnika, ale i osoby z nim zamieszkujące oraz pracujące.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem