Motyw podstrony

Protokół powypadkowy

Pracodawca jest zobligowany do sporządzenie protokołu po wypadku w pracy wg ściśle obowiązujących wytycznych.

Osoba decydująca się na zatrudnienie pracownika musi liczyć się z tym, że w momencie nawiązania stosunku pracy, nie tylko zobowiązuje się do systematycznej wypłaty wynagrodzenia, ale również zostaje obciążona szeregiem obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.

Do jednej z tych powinności bez wątpienia należy określony sposób postępowania w sytuacji, w której pracownik ulega wypadkowi podczas świadczenia pracy. Tryb postępowania w obliczu zaistnienia takiej okoliczności w bardzo precyzyjny sposób reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.).

Obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego

Do jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy, który został poinformowany o tym, że jego pracownik uległ wypadkowi podczas świadczenia mu pracy, należy powołanie zespołu powypadkowego. Zadaniem tego zespołu jest niezwłoczne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu powypadkowego (§4 oraz §7 Rozporządzenia).

Protokół taki sporządzony powinien być według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania przez pracodawcę zawiadomienia o wypadku. Termin ten może zostać przekroczony tylko w wyniku wystąpienia uzasadnionych przeszkód lub trudności, a przyczyna opóźnienia powinna zostać jasno wskazana w protokole (§9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).

Zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Protokół sporządzony przez zespół powypadkowy niezwłocznie doręczany jest pracodawcy, celem jego zatwierdzenia (§9 ust. 3 Rozporządzenia). Pracodawca obowiązku tego powinien dopełnić w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu.

W określonych sytuacjach pracodawca może jednak odmówić zatwierdzenia. Jeżeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, to  pracodawca zwraca go zespołowi powypadkowemu celem jego uzupełnienia i wyjaśnienia. W terminie 5 dni sporządzany jest wtedy nowy protokół, który ponownie zostaje przekazany pracodawcy.

Pracodawca, który otrzyma uzupełniony i wyjaśniony protokół ma jednak prawo do jego ponownej weryfikacji i ewentualnego zakwestionowania. Sytuacja taka może się więc powtarzać do momentu, kiedy uznane zostanie, że dokument spełnia wszystkie wymogi prawne (§13 Rozporządzenia).

Zatwierdzony protokół powypadkowy zostaje niezwłocznie doręczony poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika (§14 Rozporządzenia).

Odmowa sporządzenia protokołu powypadkowego

Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym pracodawca, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie sporządzi lub też odmówi sporządzenia protokołu powypadkowego. W takiej sytuacji poszkodowany pracownik może, na podstawie art. 189 k.p.c., dochodzić ustalenia przez sąd istnienia stosunku prawnego, a więc ustalenia istnienia protokołu powypadkowego (tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 lutego 1995 roku w sprawie o sygn. akt II PZP 1/95).

Co więcej, zgodnie z prezentowaną linią orzeczniczą, roszczenie takie nie ulega przedawnieniu przewidzianemu w art. 291 § 1 k.p. (tak zwłaszcza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie o sygn. akt II UKN 510/98). Powództwo może więc zostać skierowane do sądu w dowolnym czasie, również po rozwiązania stosunku pracy, jednak zwlekanie z taką decyzją zaskutkuje zapewne znacznymi utrudnieniami natury dowodowej.

Podsumowując wskazać należy, że na pracodawcy ciąży prawnie przewidziany obowiązek powołania komisji powypadkowej oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. Może on kwestionować przedstawiony mu protokół, ale nie może całkowicie odmówić jego sporządzenia. Jednak gdy nie spełni swojej powinności, poszkodowany ma możliwość dochodzenia ustalenia swoich praw przed sądem.

Aplikant adwokacki Martyna Kęsy

 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Z troską o klienta pozyskujemy wysokie odszkodowania za wypadki w pracy. Uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę za wypadek w pracy, nie pobierając przy tym opłat wstępnych.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadek przy pracy
  Odszkodowania za wypadek przy pracy

  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W artykule omawiamy rodzaje należnych z tytułu wypadku w pracy świadczeń.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za wypadek
  Dochodzenie odszkodowania za wypadek

  Skutecznie i kompleksowo dochodzimy odszkodowania za wypadek w pracy. W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

  Pomagamy w sprawach o odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. W artykule zamieszczamy informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy
  Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy przysługują określone świadczenia z ZUS o czym poinformujemy w niniejszej publikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

  Poszkodowanemu w wypadku, jaki miał miejsce na gospodarstwie rolnym, przysługuje odszkodowanie z OC rolnika.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione
  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

  Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje swym zakresem nie tylko rolnika, ale i osoby z nim zamieszkujące oraz pracujące.

  Dowiedz się więcej
Protokół powypadkowy
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem