Motyw podstrony

Dochodzenie odszkodowania za wypadek

Skutecznie i kompleksowo dochodzimy odszkodowania za wypadek w pracy. W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wypadek przy pracy jest odpowiedzialnością uzupełniającą w stosunku do odpowiedzialności ZUS-u, który odpowiada w razie spełnienia warunków z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność uzupełniającą. Dodać należy, że uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy wynika z koncepcji przyjętej przez orzecznictwo i jest dyskutowana w doktrynie, bowiem nie znajduje ona jasnego odzwierciedlenia w przepisach.

Dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy opiera się na przepisach prawa cywilnego (art. 415 KC, art. 444 KC i art. 445 KC w zw. z art. 300 KP). Pracownik, występując z powództwem o odszkodowanie za wypadek w pracy, musi zatem w toku sprawy udowodnić, że:

 • pracodawca jest winny wypadkowi w pracy,
 • pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem w pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy będzie występowa w sytuacji, gdy praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na uszczerbek zdrowie pracownika. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II PK 100/08: „Pracodawca ponosi na zasadzie winy (art. 415 KC w związku z art. 300 KP) odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Zainteresowany dochodzeniem odszkodowania za wypadek w pracy w pierwszej kolejności powinien wystosować do pracodawcy wezwanie do zapłaty żądanych świadczeń. Pracownik może żądać od zobowiązanego do zapłaty:

 • odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną w związku z wypadkiem,
 • zadośćuczynienia za cierpienie,
 • renty.

W przypadku, gdy pracodawca odmówi zapłaty, pracownik może złożyć swoje powództwo w sądzie  właściwym ze względu na miejsce siedziby zakładu pracy. Powództwo wymaga opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, chyba że Powód został zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych w sprawie. Składając pozew należy mieć na względzie, że to na pracowniku ciążą w sprawie obowiązki dowodowe wynikające z art. 6 kc.

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Z troską o klienta pozyskujemy wysokie odszkodowania za wypadki w pracy. Uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę za wypadek w pracy, nie pobierając przy tym opłat wstępnych.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadek przy pracy
  Odszkodowania za wypadek przy pracy

  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W artykule omawiamy rodzaje należnych z tytułu wypadku w pracy świadczeń.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

  Pomagamy w sprawach o odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. W artykule zamieszczamy informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • Protokół powypadkowy
  Protokół powypadkowy

  Pracodawca jest zobligowany do sporządzenie protokołu po wypadku w pracy wg ściśle obowiązujących wytycznych.

  Dowiedz się więcej
 • Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy
  Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy przysługują określone świadczenia z ZUS o czym poinformujemy w niniejszej publikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

  Poszkodowanemu w wypadku, jaki miał miejsce na gospodarstwie rolnym, przysługuje odszkodowanie z OC rolnika.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione
  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

  Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje swym zakresem nie tylko rolnika, ale i osoby z nim zamieszkujące oraz pracujące.

  Dowiedz się więcej
Dochodzenie odszkodowania za wypadek
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem