Motyw podstrony

Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

W polskim procesie cywilnym, obowiązuje generalna zasada odpłatności postępowania, zgodnie z którą pozew o odszkodowanie, jak i każde inne pismo wszczynające nową sprawę, podlega należytej opłacie. Art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 roku stanowi, że opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi, wysłane do Sądu pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

W przypadku roszczenia o odszkodowanie za wypadek drogowy mamy do czynienia z opłatą stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może jednak być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 100 000 złotych.

Podstawowym kosztem, z którym należy liczyć się w postępowaniu odszkodowawczym jest zatem przedmiotowy wpis. I tak oto – przy wnoszeniu powództwa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na 10.000,00 złotych należy liczyć się z kosztem 500 złotych. Przy 30.000,00 złotych będzie to trzy razy tyle. Rachunek jest nieskomplikowany, dlatego każdy zainteresowany może w prosty sposób dokonać wyliczenia opłaty wszczynającej sprawę o odszkodowanie.

Po wszczęciu postępowania, wysokość generowanych kosztów będzie zależała od inicjatywy dowodowej strony. Wnioskując o przeprowadzenie dowodu - na przykład z opinii biegłego - należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia zaliczki na jego przeprowadzenie.  Całkowity koszt przeprowadzenia opinii będzie rozliczony po zakończeniu postępowania, według zasad które opisuję w dalszej części artykułu.

Należy zwrócić również uwagę na przepis art. 98 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z którego wynika, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do ustalenia tych kosztów, Sąd posłuży się Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. I tak oto, stawki reprezentacji procesowej naszego przeciwnika, zależą od wartości przedmiotu sprawy i są zgodne z poniższym zestawieniem:

 1. do 500 zł - 60 zł; 
 2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
 5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
 6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
 7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Podkreślić należy, iż w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. Nie należy również zapominać, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Co natomiast w przypadku kiedy nie stać nas na poniesienie ryzyka finansowego związanego z obowiązkiem ponoszeniem kosztów postępowania? Jeżeli koszt wpisu sądowego obiektywnie nas przerasta, mamy prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.  Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wniosek załączamy do nieopłaconego pisma wszczynającego sprawę. W takim przypadku Sąd w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał czy spełniamy ustawowe przesłanki konieczne do uzyskania przywileju, nieponoszenia kosztów sądowych. Sąd wyda w tej sprawie postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku uzyskania całkowitego zwolnienia od kosztów - nawet w przypadku przegrania procesu w całości – Sąd będzie mógł obciążyć stronę powodową jedynie kosztami zastępstwa procesowego przedstawionymi w tabeli w niniejszym artykule.

Aplikant adwokacki Mateusz Nowicki

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem