Motyw podstrony

Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

Ustosunkowując się do coraz częstszych zapytań płynących ze strony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a dotyczących obowiązku zwrotu kosztów holowania oraz parkingu pojazdu uszkodzonego w zdarzeniu drogowym, w pierwszej kolejności wskazać należy, że owe zagadnienie jest dosyć złożone i wymaga głębszego omówienia.

Niewątpliwie ubezpieczyciel sprawcy wypadku zobowiązany jest to wypłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody. Pamiętać jednak należy, że osoba poszkodowana nie tylko musi liczyć się z kosztami naprawy zniszczonego pojazdu, ale też nierzadko w następstwie uszkodzenia samochodu powstaje konieczność jego holowania i pozostawienia na płatnym parkingu. Pomimo tego, że w ocenie poszkodowanych obowiązek wypłaty odszkodowania za poniesione ww. koszty nie powinien być kwestionowany, ubezpieczyciele często jednak uchylają się od jego spełnienia.

Dochodzenie odszkodowania za koszty holowania i parkingu

Żeby móc skutecznie dochodzić roszczenia o wypłatę odszkodowania za poniesione koszty holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu, pamiętać należy o kilku istotnych kwestiach.

Po pierwsze, holowanie pojazdu oraz pozostawienie go na parkingu musi pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałym wypadkiem. Jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku, sygn. akt XXIII GA 576/08: "Brak jest podstaw do przyjęcia w ramach treści art. 361 § 1 kc, iż opłaty związane z przechowywaniem wraku pojazdu na parkingu strzeżonym do daty powiadomienia pozwanego Towarzystwa pozostawały w związku z zaistniałą szkodą. Nieuzasadnionym było obciążenie pozwanego kosztami przechowywania pojazdu na parkingu przed datą zgłoszenia szkody i to aż za okres ponad dwóch miesięcy. Odpowiedzialność  ubezpieczyciela  co  do  zasady kończy się z chwilą wypłaty odszkodowania. W przypadku szkody całkowitej, w sytuacji w której poszkodowany dysponuje wrakiem pojazdu to od niego zależy do kiedy i za jaką cenę pozostałość pojazdu zostanie sprzedana. Powód podejmował próby zbycia pojazdu przez okres około sześciu miesięcy. Sąd stanął na stanowisku, iż pozwany w niniejszej sprawie zobowiązany był do pokrycia kosztów parkowania pojazdu od momentu zgłoszenia szkody do momentu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu".

Po drugie, fakt holowania oraz pozostawienia pojazdu na odpłatnym parkingu należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi a wszystkie otrzymane faktury VAT za holowanie oraz parking pojazdu niezwłocznie mu przedłożyć.

Po trzecie, poszkodowany musi liczyć się z koniecznością wykazania, że poniesione koszty były konieczne i ekonomicznie uzasadnione. Jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt VI Ca 666/05: "Kwota zapłaty za postój samochodu na parkingu powypadkowym do czasu sprzedaży samochodu jest szkodą, bo stanowi uszczerbek majątkowy po stronie powoda. Koszty związane z transportem uszkodzonego samochodu do Częstochowy, byłyby wyższe od kosztów związanych z pozostawieniem samochodu na parkingu strzeżonym we Wrocławiu. Celowym w tych okolicznościach, było pozostawienie auta powoda na parkingu strzeżonym, bo zmierzało na zmniejszenia rozmiaru szkody. Dlatego też istniały pełne podstawy do uznania, że roszczenie powoda co do zapłaty spornej kwoty było zasadne".

Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem judykatury, za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, należy określić odszkodowanie, uwzględniając cenę rzeczy (usługi) wraz z tym podatkiem. Jeżeli zatem należność za holowanie czy parking pojazdu stanowi poniesioną przez powoda szkodę, podlega ona wyrównaniu wraz z podatkiem VAT.

Kwestie wypłaty odszkodowania za holowanie i parking uszkodzonego pojazdu mogą odmiennie kształtować się w przypadku powstania szkody w pojeździe z naszej winy bądź też w następstwie awarii samego pojazdu. W takich przypadkach (o ile mamy wykupione ubezpieczenie Autocasco z pakietem Assistance) zasady zwrotu kosztów lub zorganizowania pomocy w nagłych przypadkach uregulowane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W celu przeprowadzenia sprawnego postępowania po powstaniu szkody, warto zaznajomić się z lekturą OWU odpowiednio wcześniej.

Aplikant Adwokacki Klaudia Pierzchalska Zielińska

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem