Motyw podstrony

Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

Treść artykułu 361 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje na obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że poszkodowany nie może być ani stratny, ani też wzbogacony w wyniki zdarzenia drogowego, w którym jego pojazd został uszkodzony. Świadczy to o tym, że zainteresowany może żądać także zwrotu utraty wartości rynkowej pojazdu. Natomiast art. 363 § 1 kc stanowi, że naprawienie szkody może polegać bądź  na przywróceniu stanu poprzedniego (zwrot kosztów naprawy pojazdu), bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (wypłata odszkodowania, która umożliwi naprawę pojazdu).

W związku z powyższym poszkodowany w razie wyrządzenia mu szkody  może żądać zwrotu kosztów naprawy lub kwoty niezbędnej do naprawy pojazdu oraz utraconej wartości rynkowej pojazdu. Do uzyskania pełnej kompensaty za szkodę nie jest przy tym konieczne uprzednie naprawienie samochodu. Natomiast brak remontu pojazdu może powodować pewne trudności w wyliczeniu utraty jego wartości rynkowej.

Ubezpieczenie OC a szkoda na pojeździe

Warto podkreślić, że możliwość żądania zwrotu kwoty tytułem utraty wartości rynkowej pojazdu dotyczy tylko zdarzeń powstałych w wyniku deliktu, zatem z tytułu OC. Nie ma zastosowania przy AC. Ponadto zagadnienie to nie odnosi się do przypadku tzw. szkody całkowitej, gdyż mogłoby to prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego.

Istotnym z punku widzenia dochodzenia przedmiotowego roszczenia od zakładu ubezpieczeniowego jest uchwała Sądu Najwyższego z 12 października 2001r. (III CZP 57/01) w której SN wskazał, że oprócz kosztów naprawy samochodu może przysługiwać także zapłata sumy pieniężnej odpowiadająca różnicy między wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i po jego naprawie (tj. utrata wartości rynkowej pojazdu).

Niewątpliwie można powiedzieć, że każdy pojazd na skutek zdarzenia wywołującego szkodę traci na swojej wartości. Zjawisko to bardzo dobrze można zaobserwować na rynku motoryzacyjnym, gdzie ceny za dwa podobne do siebie samochody (jeden nieuczestniczący w wypadku/kolizji, drugi powypadkowy/pokolizyjny) znacznie się od siebie różnią z korzyścią dla tego pierwszego.

Urwanie lusterka nie obniży wartości pojazdu

Oczywiście nie każde uszkodzenie pojazdu wpływa na utratę jego wartości rynkowej. Rzecznik Ubezpieczonych wymienia przykład, w którym dochodzi do takiej sytuacji. Zatem nie dojdzie do utraty wartości rynkowej pojazdu w razie np. uszkodzenia przez sprawcę szkody jedynie bocznego lusterka, gdy zachodzi konieczności jego wymiany.

Ponadto, wiek pojazdu nie warunkuje uzyskania zwrotu utraconej wartości rynkowej pojazdu.

Aplikant Adwokacki Martyna Lipska

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem