Motyw podstrony

Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

Art. 444 § 1 k.c. stanowi, że: ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną  na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu". Z kolei art. 361 § 2 k.c. stanowi, że: ,,(...) w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje starty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono."

Na gruncie tego przepisu powstała rozbieżność w orzecznictwie co do tego czy koszta prywatnej opieki medycznej mają być zwracane poszkodowanym czy też nie wchodzą one w zakres odszkodowania powypadkowego z ubezpieczenia OC. W związku z występowaniem różnych wyroków sądowych w tym samym przedmiocie, Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił w czerwcu 2015 r. do Sądu Najwyższego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art.444§1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”.

Ponieważ na dziś dzień kwestia ta nie doczekała się jeszcze rozstrzygnięcia, przedstawić należy przebieg argumentacji stron procesu w zakresie odszkodowania za koszty leczenia w prywatnych placówkach zdrowia.

W postępowaniach sądowych ubezpieczyciele ponoszą, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach zdrowia się nie należy wskazując, że:

 • poszkodowanemu przysługują uprawnienia do korzystania z publicznych świadczeń opieki zdrowotnej, które to wynikają z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie,
 • zdecydowana większość świadczeń medycznych oferowanych przez placówki prywatne, z których korzystają poszkodowani mieści się w ramach usług finansowanych przez NFZ;
 • poszkodowany nie wykazał, że skorzystał z wszelkich możliwości leczenia i rehabilitacji w ramach NFZ;
 • poszkodowany nie wykazał braku możliwości skorzystania w odpowiednim czasie z pomocy medycznej w publicznej placówce służby zdrowia.

Ubezpieczyciele pomijają rzecz jasna przy tym, że konieczność pokrycia kosztów leczenia jest następstwem czynu niedozwolonego ubezpieczonego sprawcy i że celem publicznej służby zdrowia nie jest ograniczenie w odpowiedzialności sprawcy szkody lub zmniejszenie zobowiązań ubezpieczyciela. Poszkodowani broniąc się przed zarzutami ze strony ubezpieczycieli ponadto, wskazywać na:

 • konieczność szybkiego podjęcia leczenia i organizowania efektywnej rehabilitacji, jako czynników znacznie zwiększających szanse powrotu do zdrowia i sprawności, a zatem prowadzących do realizacji obowiązku poszkodowanego zapobieżenia zwiększenia się szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu, który to wynika z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • bezpłatna opieka medyczna w Polsce nie jest realizowana w krótkim czasie i wystarczającym zakresie co wynika m.in. z raportu NIK na temat wyników kontroli nt. realizowania zadań NFZ z dnia 28 października 2014 r.,
 • korzystanie z prywatnej opieki medycznej na skutek niewydolności publicznej służby zdrowia jest praktyką powszechną, co wynika z badań CBOS http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_047_12.PDF

Aktualnie oczekując na wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy, dochodząc świadczeń należy się opierać na takich orzeczeniach jak wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 29 lutego 2012 r., I C 337/10 czy wyrok Sąd Apelacyjnego w Gdańsku 21 lutego 2013 r.; V ACa 740/12, zgodnie z którymi poszkodowany ma prawo leczyć się tam, gdzie leczenie i skuteczność będzie największa i takie leczenie należy uznać za celowe, a tym samym wymagające odszkodowania z OC.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem