Motyw podstrony

Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

Skutecznie pomagamy poszkodowanym rowerzystą czy motocyklistą dochodzić świadczeń odszkodowawczych po wypadku w komunikacji. Sprawy prowadzimy nie pobierając opłat wstępnych, a w ramach umowy o dochodzenie odszkodowania, bezpłatnie pomagamy w postępowaniu karnym. Z zaangażowaniem obalamy przyczynienia do wypadku drogowego. Poniżej zamieszczamy informacje na temat postępowania o zapłatę odszkodowania powypadkowego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że poszkodowany, który chce dochodzić wypłaty świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC, powinien się do tego przygotować. Niewątpliwie prawidłowo zgromadzony materiał dowodowy daje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym możliwość uzyskania wyższych świadczeń niż w sytuacji, gdy dokonuje on prostego zgłoszenia szkody bez wskazania dowodów na jej rozmiary.

Tym samym polecamy poszkodowanym przygotowanie się do procesu dochodzenia odszkodowania powypadkowego poprzez zebranie kompletnej dokumentacji medycznej, wszelkich faktur i rachunków, a także przygotowanie oświadczeń czy zdjęć. Dopiero wówczas poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym powinien sporządzić pismo wzywające ubezpieczyciela do zapłaty konkretnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia, a także ewentualnie renty z ubezpieczenia OC.

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Poszkodowany na skutek udziału w wypadku w komunikacji powinnien zgłosić swoje roszczenia ubezpieczycielowi samochodu, którego kierowca jest winien spowodowania wypadku w ruchu drogowym. W sytuacji, gdy sprawca nie jest znany wówczas roszczenia należy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: UFG).

Należy mieć na względzie, że UFG wypłaci nam odszkodowanie co do zasady tylko za szkody na osobie. Za szkody na mieniu UFG wypłaca odszkodowanie wyłącznie w przypadku, gdy w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Zgłoszenia szkody uważamy, że najlepiej dokonać w formie pisemnej bowiem wówczas nie będzie żadnych wątpliwości co do daty dokonania zgłoszenia oraz jego treści. W piśmie zgłaszającym szkodę z ubezpieczenia OC należy podać informacje dotyczące, w szczególności:

 • wypadku komunikacyjnego- dane sprawcy, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, a także informacje dotyczące postępowania w sprawie o wykroczenie lub karnego,
 • rodzaju i wielkości szkody, a także doznanej na skutek udziału w wypadku drogowym krzywdy.
 • wysokości żądanych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.
 • numeru rachunku bankowego na który mają być zapłacone świadczenia.

Wezwanie należy wysłać listem poleconym i zachować sobie potwierdzenie nadania.

Do pisemnego zgłoszenia szkody powinniśmy załączyć wszelkie dowody na szkodę, krzywdę i jej wysokość.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie ale wówczas narażamy się na znaczne problemy z szybkością postępowania likwidacyjnego, a także ryzykujemy, że wypłacone nam świadczenia będą znacznie zaniżone.

Teoretycznie ubezpieczyciel powinien zlikwidować szkodę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odmowa wypłaty, zaniżenie odszkodowania powypadkowego

W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie chce dobrowolnie spełnić naszych roszczeń lub czyni to w zaniżonej wysokości, możemy wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń na drogę sądową. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Przygotowując pozew należy mieć na względzie najnowszą nowelizację procedury cywilnej i tak opracować pismo, by od razu wykazać w nim winę, szkodę, związek przyczynowy oraz załączyć wszelkie dowody na udowodnienie swoich twierdzeń. Na gruncie aktualnych przepisów bezwzględnie należy sformułować wnioski dowodowe już na samym początku sprawy.

Powództwo wymaga opłaty chyba, że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Opłaty sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł. Gdy nie stać nas na jej uiszczenie, należy wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów, do którego należy załączyć oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami udowadniającymi naszą sytuację majątkową.

Masz pytania? Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej nieodpłatnie?

Zadzwoń! Prawnicy są do Twojej dyspozycji pod numerami:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351
 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem