Motyw podstrony

Odszkodowanie dla pieszego

Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

Pomagamy pieszym, poszkodowanym na skutek udziału w wypadku drogowym, uzyskać świadczenia odszkodowawcze. Wspieramy z życzliwością i działamy z zaangażowaniem od 2008 roku na terenie całego kraju. Poniżej wyjaśniamy kwestie związane z rodzajami świadczeń, jakich uzyskania może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym.

Poszkodowany pieszy ma zasadniczo prawo do:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • renty powypadkowej.

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zasadności przyznania mu ww. świadczeń. Z tego względu polecamy poszkodowanym zadbanie o niezbędne dowody, w szczególności poprzez zbieranie faktur czy rachunków, występowanie o wydanie pełnej dokumentacji medycznej czy z rehabilitacji.

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

Poszkodowany na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym ma prawo dochodzić odszkodowania na podstawie art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1975 r., sygn. akt II CR 18/75: "Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 par. 1 i 445 par. 1 KC jest takie oddziałanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp. Rozstrojem zdrowia natomiast w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziałanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji. Czas trwania skutków nie ma znaczenia. Długotrwałość cierpień i rodzaj skutków ma znaczenie - i to istotne - dla określenia wysokości zadośćuczynienia".

W szczególności może otrzymać odszkodowanie za:

 • koszy leczenia i opieki,
 • wydatki na rehabilitację,
 • różnicę w wynagrodzeniu,
 • wydatki na zwiększone koszty wyżywienia czy pielęgnacji,
 • utracone z różnych tytułów dochody,
 • koszty nabycia samochodu inwalidzkiego, wózka inwalidzkiego,
 • koszty nabycia protez, aparatów, innego sprzętu,
 • zwiększone koszty wyżywienia czy pielęgnacji.

Wydatki te nie muszą zostać poniesione przez poszkodowanego, choć z całą pewnością łatwiej dochodzić odszkodowania obejmującego zwrot kosztów niż zapłaty odszkodowania na wydatki, jakie mają być poniesione. Niemniej, poszkodowany może dochodzić zapłaty odszkodowania poprzez wyłożenie przez zobowiązanego do zapłaty kwoty potrzebnej na poniesienie wydatków związanych z naprawieniem powstałej szkody.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego Sąd może przyznać poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie powinno być zatem środkiem pomocy dla poszkodowanego i pozostawać w odpowiednim stosunku do rozmiarów krzywdy.

Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu sumy zadośćuczynienia:

 • rodzaj naruszonego dobra,
 • zakres i rodzaj rozstroju zdrowia,
 • czas trwania cierpień,
 • wiek pokrzywdzonego,
 • intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych,
 • rokowania na przyszłość,
 • konsekwencje uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w życiu osobistym i społecznym,
 • stopień winy sprawcy. 

Wysokość zadośćuczynienia zależy de facto od uznaniowej decyzji Sądu. Ustawodawca pozostawił Sądowi określenie wysokości należnego zadośćuczynienia, wskazując jedynie, że ma to być odpowiednia suma w stosunku do doznanej krzywdy. Wypracowane w orzecznictwie kryteria jej ustalenia nie zmieniają jednakże zasadniczje kwestii uznaniowości Sądu. Powoduje to, że kwoty przyznawanych świadczeń z tytułu zadośćuczynienia powypadkowego cechuje znaczna rozbieżność. Rola pełnomocnika procesowego w ustaleniu wysokiego zadośćuczynienia jest w naszym przekonaniu znaczna.

Renta powypadkowa

Żądanie renty uzasadnione jest w trzech sytuacjach:

 • w związku z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniem się potrzeb,
 • zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość.

Renta powypadkowa ma charakter odszkodowawczy a nie alimentacyjny.

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351
 • info@duzeodszkodowania.com
 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie dla pieszego
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem