Motyw podstrony

Odszkodowanie za śmierć konkubiny

Sąd może przyznać najbliższym zmarłego w wypadku drogowym stosowne odszkodowanie. Dotyczy to także konkubentów.

Zgodnie z art. 446 Kodeksu cywilnego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym nie ze swej wyłącznej winy, stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia "rodziny" wyjaśnić należy w ślad za dominującym orzecznictwem, że zastosowane w Kodeksie cywilnym pojęcie „najbliższego członka rodziny zmarłego” nie musi być tożsame z istnieniem faktycznego pokrewieństwa bądź powinowactwa. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04: „Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego”.

W świetle art. 446 par. 3 i 4 Kodeksu cywilnego konkretyzacja tego, kto jest w konkretnym stanie faktycznym najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu orzekającego w sprawie, który będzie zobowiązany ustalić czy układ stosunków między daną osobą a zmarłym był na tyle bliski, że można te osoby uznać za rodzinę. Do kategorii faktów umożliwiających dokonanie ocen w tym względzie zaliczyć wypada takie dane jak sposób dotychczasowego życia tych osób, wspólne miejsce zamieszkania, częstotliwość i charakter kontaktów z bliską osobą.

Zasadniczo orzecznictwo stoi zatem na stanowisku, że konkubina czy konkubent mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Niemniej zdarzają się wyroki odmienne, jak przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I ACa 1270/12 w którym Sąd ten stwierdził, że: „W myśl art. 446 § 3 KC sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Zgodnie z treścią ww. przepisu osobami legitymowanymi do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym są wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny. Zatem, występują tu dwa elementy, które muszą wystąpić kumulatywnie - bliskość relacji oraz formalny stosunek rodzinny. Konkubentowi nie przysługuje w konsekwencji żądanie wywiedzione z art. 446 § 3 KC”.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 352
 • Odszkodowanie za śmierć w wypadku
  Odszkodowanie za śmierć w wypadku

  W ramach działalności naszej kancelarii prawnej, zajmujemy się świadczeniem pomocy członkom rodziny i osobom bliskim zmarłego w wypadku komunikacyjnym. Naszą działalność w kwestii dochodzenia o odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku prowadzimy od marca 2008 roku.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku
  Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku

  Strata partnera, żony, ojca, dziecka czy rodzica w wypadku wymaga należytej rekompensaty. W artykule omawiamy świadczenia przysługujące za wypadek śmiertelny tj. odszkodowanie,rentę i zadośćuczynienie.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

  W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej. Wskazujemy przebieg postępowania oraz działania niezbędne w celu uzyskania odszkodowania powypadkowego.

  Dowiedz się więcej
 • Uprawnieni do odszkodowania
  Uprawnieni do odszkodowania

  Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym przysługuje mężowi, żonie, rodzicom, dziecku, bratu, siostrze, kuzynom, konkubentom, wnukowi czy narzeczonym.

  Dowiedz się więcej
 • 220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym
  220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

  Ubezpieczyciel PZU S.A., po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę odszkodowania z OC, wypłacił zadośćuczynienie za śmierć ojca.

  Dowiedz się więcej
 • 250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża
  250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża

  Jadwiga J. otrzymała zadośćuczynienie za śmierć męża w wysokości 250 000,00 złotych. Świadczenia zostały wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym
  700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym

  Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, nasi klienci, żona i dwóch dorosłych synów zmarłego w wypadku komunikacyjnym otrzymali łącznie kwotę 700 000,00 zł.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania
  Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania

  Osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pochówku i stypy zmarłego w wypadku, przysługuje odszkodowanie.

  Dowiedz się więcej
 • Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym
  Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

  Prawo przewiduje sytuacje w których, osoba bliska zmarłemu w wypadku drogowym, może uzyskać rentę, która będzie jej wypłacana co miesiąc.

  Dowiedz się więcej
 • Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego
  Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego

  W Polsce standard prowadzenia postępowań przez Policję i Prokuraturę jest niski, aczkolwiek nie można się poddawać.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych

  Osoby najbliższe zmarłego w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Ubezpieczyciela.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym
  Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

  Wnukom należą się świadczenia odszkodowawcze po śmierci dziadków w wypadku drogowym. Wynika tak z przepisów, orzecznictwa i doktryny.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za śmierć konkubiny
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem