Motyw podstrony

Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego

W Polsce standard prowadzenia postępowań przez Policję i Prokuraturę jest niski, aczkolwiek nie można się poddawać.

Z przykrością należy stwierdzić, że sformułowane przepisy procedury karnej w naszej rzeczywistości, nie wiele mają wspólnego z praktyką działania organów ścigania. Większość pokrzywdzonych, szczególnie w skutek błędów lekarskich, wypadków w komunikacji czy znęcania się psychicznego lub fizycznego, często spotyka kolejne rozczarowanie w postaci wielomiesięcznego oczekiwania na działania Prokuratury lub Policji. Wystarczy tylko wskazać, że dochodzenie powinno być ukończone w terminie 2, a śledztwo w terminie 3 miesięcy, by większość pokrzywdzonych sformułowa pytanie: "ale w jakim kraju?".

Pokrzywdzeni mają jednakże możliwość przyspieszenia organów ścigania w ich procedowaniu. W zależności od tego czy postępowanie prowadzi Policja czy Prokuratura dysponujemy innymi instrumentami.

Przewlekłe prowadzenie dochodzenia przez Policję

Pokrzywdzony nie usatysfakcjonowany poziomem lub szybkością prowadzenia dochodzenia przez Policję może napisać zażalenie na czynności Policji do Prokuratury Rejonowej. Zgodnie z art. 326 k.p.k.: § 1. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi, prokurator może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307. § 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.

W swoim piśmie, które może być zatytułowane "Wniosek o wykorzystanie uprawnień nadzorczych wraz z żaleniem na czynności organu prowadzącego postępowanie", pokrzywdzony może zażądać także podjęcia konkrentych działań czyli dla przykładu wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub przeprowadzeniu określonego dowodu.

Przewlekłe prowadzenie śledztwa przez Prokuratora

Pokrzywdzony, który znajdzie się ponownie w nieszczęśliwej sytuacji, czyli ujmując to kolokwialnie "trafi" na Prokuratora, któremu się nie śpieszy, musi się już zastanowić poważnie czy warto wnosić skargę na tego Prokuratora do jego bezpośredniego przełożonego, czy może warto się jeszcze dla dobra prowadzonego śledztwa wstrzymać z tą czynnością. Abstrahując bowiem od przepisów, które mówią o obiektywiźmie i innych tym podobnych, należy sobie bowiem uzmysławiać, że skoro przepisy kodeksu postępowania karnego w zakresie terminów prowadzenia postępowania są zasadniczo nie przestrzegane to skarga, choć teoretycznie zasadna, będzie potraktowana mało życzliwie, co może negatywnie wpłynąć na dalsze czynności tego Prokuratora. Nie można bowiem tracić z pola widzenia jednego acz jak istotnego faktu- Prokuratorzy też ludzie i to w dodatku z silnym poczuciem władzy.

W przypadku zatem problemów z aktywnością Prokuratora w sprawie, warto w pierwszej kolejności starać się na nim niejako wymuścić aktywność. Polecam w tym celu częste dzwonienie do Prokuratora i przypominanie się ze swoją sprawą, na zasadzie "kropla drąży kamień nie siłą lecz częstym spadaniem". Dopiero, gdy takie wielokrotne telefony, a nawet nasze osobiste wizyty u niego w Prokuraturze, nie przyniosą rezultatu, zalecam złożenie skargi do Prokuratora bezpośrednio przełożonego.

Prokurator przełożony bezpośredni to kierownik danej powszechnej jednostki organizacyjnej tj. dla prokuratorów prokuratury apelacyjnej przełożonym bezpośrednio jest prokurator apelacyjny, dla prokuratorów prokuratury okręgowej – prokurator okręgowy i odpowiednio dla prokuratorów prokuratury rejonowej - prokurator rejonowy. Informacje o tym kto jest bezpośrednim przełożonym Prokuratorów w danej Prokuraturze znajdziemy na stronie internetowej danej Prokuratury.

Skargę możemy złożyć ustnie. Wówczas będzie ona zaprotokołowana czyli utrwalona na piśmie a my będziemy mieli możliwość przedstawić swoją sprawę osobiście Prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 352
 • Odszkodowanie za śmierć w wypadku
  Odszkodowanie za śmierć w wypadku

  W ramach działalności naszej kancelarii prawnej, zajmujemy się świadczeniem pomocy członkom rodziny i osobom bliskim zmarłego w wypadku komunikacyjnym. Naszą działalność w kwestii dochodzenia o odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku prowadzimy od marca 2008 roku.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku
  Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku

  Strata partnera, żony, ojca, dziecka czy rodzica w wypadku wymaga należytej rekompensaty. W artykule omawiamy świadczenia przysługujące za wypadek śmiertelny tj. odszkodowanie,rentę i zadośćuczynienie.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

  W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej. Wskazujemy przebieg postępowania oraz działania niezbędne w celu uzyskania odszkodowania powypadkowego.

  Dowiedz się więcej
 • Uprawnieni do odszkodowania
  Uprawnieni do odszkodowania

  Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym przysługuje mężowi, żonie, rodzicom, dziecku, bratu, siostrze, kuzynom, konkubentom, wnukowi czy narzeczonym.

  Dowiedz się więcej
 • 220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym
  220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

  Ubezpieczyciel PZU S.A., po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę odszkodowania z OC, wypłacił zadośćuczynienie za śmierć ojca.

  Dowiedz się więcej
 • 250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża
  250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża

  Jadwiga J. otrzymała zadośćuczynienie za śmierć męża w wysokości 250 000,00 złotych. Świadczenia zostały wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym
  700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym

  Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, nasi klienci, żona i dwóch dorosłych synów zmarłego w wypadku komunikacyjnym otrzymali łącznie kwotę 700 000,00 zł.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania
  Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania

  Osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pochówku i stypy zmarłego w wypadku, przysługuje odszkodowanie.

  Dowiedz się więcej
 • Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym
  Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

  Prawo przewiduje sytuacje w których, osoba bliska zmarłemu w wypadku drogowym, może uzyskać rentę, która będzie jej wypłacana co miesiąc.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za śmierć konkubiny
  Odszkodowanie za śmierć konkubiny

  Sąd może przyznać najbliższym zmarłego w wypadku drogowym stosowne odszkodowanie. Dotyczy to także konkubentów.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych

  Osoby najbliższe zmarłego w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Ubezpieczyciela.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym
  Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

  Wnukom należą się świadczenia odszkodowawcze po śmierci dziadków w wypadku drogowym. Wynika tak z przepisów, orzecznictwa i doktryny.

  Dowiedz się więcej
Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem