Motyw podstrony

Uprawnieni do odszkodowania

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym przysługuje mężowi, żonie, rodzicom, dziecku, bratu, siostrze, kuzynom, konkubentom, wnukowi czy narzeczonym.

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Poprawna wykładnia tegoż przepisu wymaga zatem w pierwszej kolejności zdekodowania pojęcia „członek rodziny”. Pojęcie „rodzina” występuje w języku polskim w znaczeniu bardzo wąskim jako grupa osób składająca się z małżonków (względnie osób żyjących w niesformalizowanym związku partnerskim) i ich dzieci, w znaczeniu szerszym jako grupa osób związanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (a także osób żyjących w niesformalizowanym związku partnerskim), wreszcie w znaczeniu szerokim, jako grupa osób związanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, niezależnie od kwestii innych więzów je łączących.

Odwołując się do art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego zważyć należy, że zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nastąpiło na dwóch poziomach. Po pierwsze, zadośćuczynienie służy tylko członkom rodziny zmarłego, a zatem nie wystarczy więź pokrewieństwa lub powinowactwa, o ile ci krewni lub powinowaci nie są członkami rodziny zmarłego. Po drugie nie każdemu członkowi rodziny zmarłego służy zadośćuczynienie, ale tylko tym członkom rodziny, których ze zmarłym łączyła szczególna więź uzasadniająca uznanie ich za najbliższych.

Tym samym przyjąć można w ślad za orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 69/14, że: „Za członków najbliższej rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 KC zawsze będą uznawani małżonkowie, dzieci i rodzice, zaś ewentualny brak więzi emocjonalnej między nimi sąd będzie uwzględniał korzystając z fakultatywnego charakteru przewidzianego w tym przepisie roszczenia”.

W sytuacji zaś, gdy między dochodzącym zadośćuczynienia za śmierć a zmarłym członkiem rodziny nie istniało pokrewieństwo w linii prostej dla oceny czy dana osoba jest uprawiona do uzyskania zadośćuczynienia wymagane jest uprzednie ustalenie, czy i jakiego rodzaju relacje łączyły tą osobę ze zmarłym poszkodowanym, właśnie z uwagi na to, że brak zawarcia małżeństwa, brak pokrewieństwa lub powinowactwa nie pozwala na przyjęcie a priori, że określona osoba może zostać uznana za najbliższego członka rodziny. Tego rodzaju analiza będzie zatem potrzebna w przypadku, gdy z roszczeniem przysługującym wyłącznie najbliższym członkom rodziny wystąpi np. osoba pozostająca w związku partnerskim czy też dziecko przyjęte na wychowanie, niespokrewnione i niespowinowacone ze zmarłym poszkodowanym.

Reasumując, sięgając do bogatego orzecznictwa w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym można wskazać, że na tego typu świadczenie mogą liczyć mąż, żona, partner, dziecko, brat, siostra, babcia, dziadek czy wnuki.

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 352
 • Odszkodowanie za śmierć w wypadku
  Odszkodowanie za śmierć w wypadku

  W ramach działalności naszej kancelarii prawnej, zajmujemy się świadczeniem pomocy członkom rodziny i osobom bliskim zmarłego w wypadku komunikacyjnym. Naszą działalność w kwestii dochodzenia o odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku prowadzimy od marca 2008 roku.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku
  Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku

  Strata partnera, żony, ojca, dziecka czy rodzica w wypadku wymaga należytej rekompensaty. W artykule omawiamy świadczenia przysługujące za wypadek śmiertelny tj. odszkodowanie,rentę i zadośćuczynienie.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

  W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej. Wskazujemy przebieg postępowania oraz działania niezbędne w celu uzyskania odszkodowania powypadkowego.

  Dowiedz się więcej
 • 220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym
  220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

  Ubezpieczyciel PZU S.A., po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę odszkodowania z OC, wypłacił zadośćuczynienie za śmierć ojca.

  Dowiedz się więcej
 • 250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża
  250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża

  Jadwiga J. otrzymała zadośćuczynienie za śmierć męża w wysokości 250 000,00 złotych. Świadczenia zostały wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym
  700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym

  Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, nasi klienci, żona i dwóch dorosłych synów zmarłego w wypadku komunikacyjnym otrzymali łącznie kwotę 700 000,00 zł.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania
  Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania

  Osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pochówku i stypy zmarłego w wypadku, przysługuje odszkodowanie.

  Dowiedz się więcej
 • Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym
  Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

  Prawo przewiduje sytuacje w których, osoba bliska zmarłemu w wypadku drogowym, może uzyskać rentę, która będzie jej wypłacana co miesiąc.

  Dowiedz się więcej
 • Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego
  Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego

  W Polsce standard prowadzenia postępowań przez Policję i Prokuraturę jest niski, aczkolwiek nie można się poddawać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za śmierć konkubiny
  Odszkodowanie za śmierć konkubiny

  Sąd może przyznać najbliższym zmarłego w wypadku drogowym stosowne odszkodowanie. Dotyczy to także konkubentów.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych

  Osoby najbliższe zmarłego w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Ubezpieczyciela.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym
  Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

  Wnukom należą się świadczenia odszkodowawcze po śmierci dziadków w wypadku drogowym. Wynika tak z przepisów, orzecznictwa i doktryny.

  Dowiedz się więcej
Uprawnieni do odszkodowania
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem