Motyw podstrony

Odszkodowanie za błąd lekarski

Pomagamy w sprawach o błędy chirurgów, ginekologów, onkologiczne, urologiczne, błędy diagnozy i leczenia, zakażenia czy zaniedbania. W artykule omawiamy należne świadczenia.

Pomagamy poszkodowanym przez lekarzy w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych za błędy lekarskie. W tym artykule omawiamy rodzaje świadczeń należnych poszkodowanemu pacjentowi, który to może dochodzić następujących świadczeń odszkodowawczych:

 • renty,
 • odszkodowania medycznego,
 • zadośćuczynienia za krzywdę.

Przyznanie określonego świadczenia jest możliwe w przypadku udowodnienia, że miał miejsce błąd lekarski i zostały spełnione przesłanki do uzyskania prawa do renty, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Poszkodowany pacjent powinien zatem udowodnić, że wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu lekarskim oraz miały one związek z powstałą szkodą.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski

Co do zasady najważniejszym, bo zazwyczaj najwyższym świadczeniem dla poszkodowanego pacjenta, jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie za błąd lekarski jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. 

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia medycznego przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak:

 • wiek poszkodowanego,
 • stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
 • intensywność i czas trwania krzywdy,
 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • szanse na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • bezradność życiowa
 • inne czynniki podobnej natury (z orzecznictwa SN).

Zadośćuczynienie za błąd medyczny ma za zadanie zrekompensować poszkodowanemu pacjentowi całą doznaną krzywdę. Tym samym powinno ono być odczuwalne przez uprawnionego i nie może mieć charkateru jedynie symbolicznego.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu przez błąd lekarski za wszelkie szkody materialne czyli poniesione lub konieczne do poniesienia wydatki, które pozostają w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Najczęściej są to koszta poniesione lub konieczne do poniesienia na leczenie, opiekę czy rehabilitację.

Odszkodowanie w szczególności ma zrekompensować:

 • koszty leczenia, także poza NFZ,
 • koszty opieki,
 • koszty rehabilitacji,
 • koszty zakupu np. materacy, stojaków na kroplówki, łóżka ortopedycznego,
 • koszty lepszego wyżywienia.

Poszkodowany pacjent powinien celem uzyskania odszkodowania medycznego gromadzić wszystkie rachunki mogące potwierdzić wysokość kosztów, które były skutkiem błędu lekarskiego tj. w szczególności paragony za zakup leków, za prywatne wizyty u lekarzy czy za dodatkową rehabilitację.

Renta dla pacjenta

Rentę przyznawana jest poszkodowanemu pacjentowi w sytuacji, gdy potrzebne są pieniądze na jego dalsze leczenie, rehabilitację, lepsze odżywianie czy koszta sprawowania nad nim opieki, zależne od jego stanu zdrowia i związanego z tym zapotrzebowania. Zgodnie z art. 444 par. 2 Kodeksu cywilnego: "Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty".

Dla żądania przyznania renty wystarczające jest wystąpienie choć jednej ze wskazanych przesłanek. Wystąpienie więcej niż jednej przesłanki wpływać będzie na wysokość renty, która z kolei oceniania jest wg zasad odnoszących się do odszkodowania.

By uzyskać rentę należy pamiętać, ażeby załączyć do akt sprawy cywilnej o odszkodowanie medyczne kompletną dokumentację medyczną, która poświadcza poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania za błąd lekarski

Wysokość odszkodowania medycznego może być bardzo różna, jednakże należy mieć na względzie, że często zdarza się, że są to kwoty bardzo wysokie, co wyraża wagę zdrowia i konsekwencje jego utraty.

Zazwyczaj na etapie likwidacji szkody medycznej mamy do czynienia z odmową wypłaty odszkodowania za błąd lekarski. Jednakże, gdy zakład ubezpieczeń zdecyduje się na wypłatę odszkodowania, to i tu w likwidacji, można liczyć na kwoty rzędu 50 000,00 zł, 80 000,00 zł czy nawet 100 000,00 zł. Oczywiście kwoty wypłat bezspornych nieomal zawsze są znacznie zaniżone. Sądy przyznają odszkodowania medyczne kilukrotnie wyższe, sięgające nawet do kwot rzędu i kilku milionów złotych.

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne!

Prawnicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerami:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 352

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 • ODSZKODOWANIA MEDYCZNE
  ODSZKODOWANIA MEDYCZNE

  Walczymy z lekarzami! Skutecznie dochodzimy odszkodowań medycznych dla poszkodowanych pacjentów z terenu całego kraju.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie
  Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie

  W artykule wyjaśniamy jak dochodzić odszkodowania medycznego. Skutecznie pomagamy uzyskiwać świadczenia za błędy lekarskie.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za zarażenie
  Odszkodowania za zarażenie

  Dochodzimy odszkodowania za zakażenie wirusem WZW C, gronkowcem złocistym oraz pozostałe zakażenia szpitalne. Uzyskujemy wysokie odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • 30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa
  30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa

  Nasza klientka otrzymała 30 000,00 złotych za zbędne usunięcie jej szóstego zęba przez lekarza stomatologa.

  Dowiedz się więcej
 • Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne
  Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne

  Polska Unia Onkologii udziela telefonicznych porad w zakresie leczenia nowotworów pacjentom i ich bliskim.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych
  Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych

  Poszkodowana Mariola S. w prywatnej placówce leczenia, w trakcie pobierania krwi, zarażona została gronkowcem złocistym. Odszkodowanie zostało wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg
  50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg

  Ewa Z. otrzymała w drodze ugody kwotę blisko 50 000,00 złotych odszkodowania medycznego za błąd ginekologiczny.

  Dowiedz się więcej
 • Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?
  Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?

  Należy sprawdzić czy wystąpiły wszystkie przesłanki lub skontaktować się z nami. Można także skonsultować się z innym lekarzem specjalistą.

  Dowiedz się więcej
 • Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?
  Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?

  Błąd w diagnozie polega na tym, że lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na inną.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za błąd diagnozy
  Zadośćuczynienie za błąd diagnozy

  Poszkodowanemu na skutek nieprawidłowej diagnozy lekarskiej zasadniczo przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
  Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

  Pacjentowi, którego prawa zostały naruszone, przysługuje na mocy art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za błąd lekarski
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem