Motyw podstrony

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Pacjentowi, którego prawa zostały naruszone, przysługuje na mocy art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Wynikają one z relacji jaka zachodzi pomiędzy pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

Zostały one uregulowane w art. 6-40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podobnie jak w art. 4 ww. ustawy została unormowana kwestia zadośćuczynienia z tytułu ich zawinionego naruszenia. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta oraz możliwością dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu ich naruszenia.

W pierwszej kolejności pacjent, który uważa, że zostały naruszone jego prawa i zamierza z tego tytułu dochodzić zapłaty, winien zatem ustalić jakie prawa pacjenta zostały naruszone oraz w jaki sposób. Najczęściej można się spotkać z następującymi naruszeniami praw pacjenta:

 • prawo do świadczeń zdrowotnych- poprzez zastosowanie nieodpowiedniego leczenia, brak pogłębionej diagnostyki, niwykonanie niezbędnych badań lekarskich czy specjalistycznych (zaniechanie potrzebnych badań USG, TK, RTG, badań urograficznych, opóźnienie leczenia zachowawczego), niezapewnienie właściwych leków,
 • prawo do dokumentacji medycznej- poprzez nieprawidłowe jej prowadzenie (w sposób uniemożliwiający jej odczyt, bez niezbędnych danych, wyników badań czy zeleceń), nieprawidłowe przechowywanie, przedłużone oczekiwanie na wydanie dokumentacji z leczenia, żądanie celu udostępnienia dokumentacji medycznej, zawyżanie opłat za dokumentację medyczną, stosowanie szczególnych form upoważnienia do dokumentacji medycznej- np. notarialnie,
 • prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności naruszane poprzez monitoring wizyjny, udział osób trzecich w trakcie udzielania świadczeń, ograniczanie obecności osób bliskich przy porodzie, niestosowanie parawanów, pobieranie dodatkowych opłat czy niestosowne zachowanie personelu,
 • prawo do informacji i do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego- bardzo ciężko udowodnić jego naruszenie, dlatego najlepiej korzystać ze świadczeń zdrowotnych z udziałem innej osoby,
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo do tajemnicy informacji,
 • prawo do opieki duszpasterskiej,
 • prawo do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego.

Dopiero w przypadku ustalenia, że doszło do naruszenia prawa pacjenta poszkodowany uzyskuje prawo do otrzymania zadośćuczynienia pieniężnego z tego tytułu i tak w myśl art. 4 ww. ustawy:" 1.  W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. 2.  W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art.448 Kodeksu cywilnego".

W ramach roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw pacjenta, wystarczające jest zatem wykazanie zawinionego zachowania personelu leczniczego jednostki medycznej, które naruszyło określone prawa pacjenta opisane w tej ustawie (art. 4 ust. 1 ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).  Jeżeli w wyniku leczenia pacjenta dojdzie wyłącznie do naruszenia praw pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta pacjent ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego bez względu na to czy wskutek tego naruszenia wystąpiły skutki w postaci uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Jeżeli natomiast wskutek tych samych zaniedbań popełnionych przez personel medyczny wystąpi dodatkowo skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu pacjenta, wówczas pacjentowi przysługują dwa roszczenia.

Reasumując, wskazane roszczenie ma charakter samodzielny tj. może być dochodzone niezależnie od odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski. Jak wskazał w wyroku z dnia 10 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 425/18: "Roszczenie oparte o art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. może być dochodzone w ramach odpowiedzialności deliktowej i obejmuje skutki błędów medycznych w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, podczas gdy samo naruszenie praw pacjenta stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności i przysługuje z samego faktu naruszenia praw pacjenta rozumianych jako element jego dóbr osobistych".

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Bezpłatne konsultacje prawne:

 • tel. 531 200 351
 • info@duzeodszkodowania.com

 

 

 

 

 

tagi: odszkodowanie za błąd lekarski, odszkodowania medyczne, naruszenie praw pacjenta, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, prawa pacjenta, odszkodowanie od lekarza, odszkodowanie od szpitala, ustawa o prawach pacjenta, zadośćuczynienie, kancelaria odszkodowań

 • ODSZKODOWANIA MEDYCZNE
  ODSZKODOWANIA MEDYCZNE

  Walczymy z lekarzami! Skutecznie dochodzimy odszkodowań medycznych dla poszkodowanych pacjentów z terenu całego kraju.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za błąd lekarski
  Odszkodowanie za błąd lekarski

  Pomagamy w sprawach o błędy chirurgów, ginekologów, onkologiczne, urologiczne, błędy diagnozy i leczenia, zakażenia czy zaniedbania. W artykule omawiamy należne świadczenia.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie
  Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie

  W artykule wyjaśniamy jak dochodzić odszkodowania medycznego. Skutecznie pomagamy uzyskiwać świadczenia za błędy lekarskie.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za zarażenie
  Odszkodowania za zarażenie

  Dochodzimy odszkodowania za zakażenie wirusem WZW C, gronkowcem złocistym oraz pozostałe zakażenia szpitalne. Uzyskujemy wysokie odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • 30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa
  30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa

  Nasza klientka otrzymała 30 000,00 złotych za zbędne usunięcie jej szóstego zęba przez lekarza stomatologa.

  Dowiedz się więcej
 • Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne
  Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne

  Polska Unia Onkologii udziela telefonicznych porad w zakresie leczenia nowotworów pacjentom i ich bliskim.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych
  Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych

  Poszkodowana Mariola S. w prywatnej placówce leczenia, w trakcie pobierania krwi, zarażona została gronkowcem złocistym. Odszkodowanie zostało wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg
  50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg

  Ewa Z. otrzymała w drodze ugody kwotę blisko 50 000,00 złotych odszkodowania medycznego za błąd ginekologiczny.

  Dowiedz się więcej
 • Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?
  Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?

  Należy sprawdzić czy wystąpiły wszystkie przesłanki lub skontaktować się z nami. Można także skonsultować się z innym lekarzem specjalistą.

  Dowiedz się więcej
 • Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?
  Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?

  Błąd w diagnozie polega na tym, że lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na inną.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za błąd diagnozy
  Zadośćuczynienie za błąd diagnozy

  Poszkodowanemu na skutek nieprawidłowej diagnozy lekarskiej zasadniczo przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta.

  Dowiedz się więcej
Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem