Motyw podstrony

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Poszkodowany, który otrzymał odmowę wypłaty odszkodowania lub którego przyznane decyzją ubezpieczyciela odszkodowanie z OC lub AC w tzw. kwocie bezspornej nie satysfakcjonuje, może złożyć odwołanie od decyzji do ubezpieczyciela.

Nie jest to czynność obowiązkowa, bowiem wydanie decyzji przez ubezpieczyciela otwiera nijako automatycznie możliwość dochodzenia świadczeń na drodze sądowej, aczkolwiek odwołanie nie wiąże się z żadnymi kosztami i dlatego jest polecane poszkodowanym w sytuacji:

 • odmowy przyznania i wypłaty odszkodowania z OC lub AC,
 • zaniżenia kwoty przyznanego odszkodowania.

Należy podkreślić, że sama treść odwołania nie może być określona w sposób wzorcowy, bowiem każda sprawa ma inny stan faktyczny. Przykładowo, w jednej sprawie poszkodowany będzie zarzucał ubezpieczycielowi nie uwzględnienie konieczności wymiany określonych części w samochodzie uczestniczącym w zdarzeniu drogowym, w inne będzie podważał zastosowanie amortyzacji a w jeszcze innej, przyjęte stawki za godzinę pracy przy naprawie pojazdu. W związku z tym nie jest możliwym opracowanie jednego wzoru odwołania od decyzji ubezpieczyciela podjętej w zakresie odszkodowania z OC czy AC.

Wskazać trzeba, że to właśnie zarzuty, jakie stawiamy ubezpieczycielowi, stanowią de facto o pozytywnym bądź negatywnym jego rozpatrzeniu. Winny być zatem one szczegółowo opisane, wyjaśnione oraz w miarę możliwości poszkodowany powinien wskazać na jakich dowodach się opiera przy ferowaniu swoich roszczeń.

Odnośnie formy odwołania, to w piśmie zatytułowanym: „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela” należy zamieścić następujące informacje:

 • data i miejsce napisania odwołania,
 • dane osobowe poszkodowanego- imię, nazwisko, adres,
 • dane towarzystwa ubezpieczeń- nazwa, adres,
 • numer szkody,
 • numer polisy,
 • wysokość żądanej kwoty,
 • numer rachunku bankowego,
 • zarzuty stawiane decyzji,
 • uzasadnienie.

Wzór pisma:

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania z OC lub AC

Odwołanie wnosimy do towarzystwa ubezpieczeń, które wydało decyzje. Nie ma terminu na wniesienie takiego odwołania ani na jego rozpoznanie, choć  trzeba wskazać, że towarzystwa ubezpieczeń zobowiązały się dobrowolnie w ramach "Dobrego Kodeksu Praktyk Ubezpieczeniowych" do tego, że skargi na swoją działalność będą rozpoznawały bez zbędnej zwłoki, zmierzając do tego, by termin na udzielenie odpowiedzi na skargę nie był dłuższy niż miesiąc.

Ubezpieczyciel po rozpoznaniu podtrzymuje swoją decyzje lub dokonuje jej korekty. Jeżeli poszkodowany w dalszym ciągu nie będzie zadowolony z wydanej decyzji ma prawo złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę ubezpieczyciela. Wybór sądu należy do poszkodowanego.

Uwaga!

Sprawy prowadzimy w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne, płatne po wygraniu odszkodowania! W przypadku osób, nie zainteresowanych zleceniem nam sprawy do prowadzenia, istnieje możliwość zlecenia naszej kancelarii sporządzenia samego odwołania za wynagrodzeniem płatnym za sporządzenie pisma. Oferujemy korzystne ceny, ustalane indywidualnie, za sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem