Motyw podstrony

145 000,00 zł zadośćuczynienia za pobicie, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III C 1565/17, wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 r. zasądził na rzecz Łukasza B. kwotę 124 078,72 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 72/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

W niniejszej sprawie klient Duże Odszkodowania Sp. z o.o. Łukasz B. został pobity przez znaną mu osobę fizyczną. Na skutek pobicia doznał urazu głowy oraz innych obrażeń ciała powyżej dni 7. Z uwagi na doznane obrażenia ciała zwrócił się o zasądzenie na jego rzecz kwot zasądzonych wyrokiem z tytułu bezprawnego pobicia.

Powództwo zostało uwzględnione w całości.

Za pełny sukces w sprawie dziękujemy adwokat Agnieszce Prętczyńskiej oraz adwokat Monice Pochopień Mikołajczyk.

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem