Motyw podstrony

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy dla pasażera

Pasażer samochodu uczestniczącego w wypadku samochodowym ma prawo do rekompensaty szkód i krzywd doznanych w wyniku udziału w wypadku. Dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia będzie w takiej sytuacji albo z ubezpieczenia OC kierującego pojazdem w którym się znajdował, albo z ubezpieczenia OC kierującego drugim pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu drogowym.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy dla pasażera

W pierwszej kolejności pasażer poszkodowany w wyniku wypadku winnien zająć się swoim zdrowiem i procesem leczenia. Jest to nie tylko ważne z uwagi na jego życie i zdrowie, ale także ma ogromne znaczenie procesowe. Należy mieć bowiem na względzie, że wysokość świadczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanemu w wypadku zależy nie tylko od doznanych obrażeń, ale także od czasookresu w którym trwało leczenie, jego przebiegu, wykonanych zabiegów, ilości konsultacji lekarskich, rehabilitacji lub jej braku, przyjmowanych leków. Podjęcie leczenia i rehabilitacji, zasięgnięcie porady psychologicznej czy psychiatrycznej, gromadzenie dokumentacji z odbywanego leczenia- to wszystko składa się na pierwszy i najważniejszy etap drogi po wysokie odszkodowanie/zadośćuczynienie.

Postępowanie karne, wypadek drogowy

Nie musimy się obawiać przy tym, że w tych pierwszych tygodniach po wypadku, ominie nas coś istotnego dla sprawy a związanego z postępowaniem karnym. W niedługim czasie po wypadku funkcjonariusze policji sami nas znajdą i poproszą o przekazanie dokumentacji medycznej, podadzą sygnaturę sprawy i ustalą z poszkodowanym termin złożenia zeznań w sprawie. Warto wiedzieć, że postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowym może ciągnąć się wiele miesięcy, a niestety nawet lat. Oczywiście ustalenie winy będzie zasadniczo możliwe już po około trzech miesiącach, kiedy to swoją opinie wyda w sprawie biegły specjalizujący się w ocenie tego rodzaju zdarzeń, co umożliwi dochodzenie odszkodowania przed zakończeniem procesu, niemniej nie musimy gorączkowo, leżąc jeszcze na szpitalnym łożu włączać się do postępowania. Dopóki nie będziemy w stanie fizycznym złożyć swoich zeznań, dopóty zasadniczo nie dojdzie do zlecenia wydania opinii przez biegłego.

Gdy poczujemy się gotowi do złożenia zeznań od razu w zasadzie powinniśmy ustanowić pełnomocnika do sprawy. Możemy oczywiście sami w niej działać, niemniej z uwagi na fakt wyspecjalizowania się adwokatów w tych postępowaniach, mamy przy ich udziale w sprawie szanse na większe odszkodowanie i szybsze jego uzyskanie. Poleca się bowiem poszkodowanym pasażerom włączanie do postępowania poprzez złożenia oświadczenia o działaniu w charaterze oskarżyciela posiłkowego. Daje to poszkodowanemu możliwość czynnego działania w sprawie, chociażby poprzez umożliwienie składania pism, w tym zastrzeżeń do opinii biegłego. Nadto, wiemy co się dzieje w sprawie i możemy uzyskiwać niezbędne do uzyskania odszkodowania dokumenty, potwierdzające winę sprawy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie- postępowanie likwidacyjne i sądowe

Po wydaniu opinii przez biegłego poszkodowany pasażer wie już od kogo może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Wówczas z odpowiednim wezwaniem do zapłaty występujemy do Towarzystwa Ubezpieczeń, które to ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu za sprawcę. Na tym etapie postępowania ważne jest żeby poszkodowany załączył wszelkie możliwe do uzyskania dokumenty, potwierdzające jego szkody i krzywdy. Niezbędne jest zatem przekazanie dokumentacji medycznej, dokumentacji z rehabilitacji, zaświadczenia o wysokości utraconego wynagrodzenia czy też o uzyskiwanych dochodach, posiadanych zdjęć obrażeń, tabeli dojazdów na leczenie, oświadczeń co do kosztów opieki najbliższych a sprawowanej nad poszkodowanym, a także wszelkich innych dowodów obrazujących rozmiar strat materialnych i doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. Wskazane jest podawanie kwoty dochodzonych świadczeń, która może być nawet znacznie zawyżona, nigdy zaś zaniżona. Wynika to z faktu, że Ubezpieczyciel i tak zapłaci ile sobie de facto wymyśli, a nam umożliwi urealnienie kwoty na etapie postępowania sądowego.

Wskazać bowiem należy, że po okresie mniej więcej do trzech miesięcy od wezwania Towarzystwa Ubezpieczeń do zapłaty, będziemy wiedzieli czy jak większość poszkodowanych zmuszeni jesteśmy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze sądowej, czy też jak nieliczni szczęśliwcy otrzymaliśmy kwotę odpowiednią. Posiadając decyzję o wypłacie poszkodowany musi podjąć decyzje czy kwota jaką otrzymał jest satysfakcjonująca i zgodna z zazwyczaj wypłacanymi w takich sprawach w procesach sądowych, czy też jego sytuacja wymaga rozstrzygnięcia przez sąd. W sytuacji, gdy poszkodowany na poprzednich etapach nie korzystał z pomocy profejonalnego pełnomocnika, z całą stanowczością poleca się by teraz to zrobił. Większość kancelarii odszkodowawczych czy adwokackich nie pobiera w takich sprawach wynagrodzenia za udzielenie konsultacji. Wiedza specjalistyczna jest zaś potrzebna, zwłaszcza, że poszkodowani zazwyczaj nie orientują się jakie kwoty są wypłacane w podobnych przypadkach, w innych sprawach.

Zważyszy na powyższe zapraszamy na bezpłatne konsulacje prawne w sprawach odszkodowań. Pomożemy Ci ustalić jakich kwot możesz dochodzić, a jeżeli zdecydujesz się na powierzenie nam swojej sprawy do prowadzenia, za prowizję od wygranej kwoty, płatną dopiero po otrzymaniu przez Ciebie odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia, zyskasz możliwość uzyskania wyższych kwot i pewność, że zrobiłeś wszystko by Twoja szkoda i krzywda została naprawiona w odpowiedni dla jej rozmiarów sposób.

Bezpłatne porady prawne:

  • 22 627 33 46
  • 531 200 352

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem