>> wstecz

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Rodzice dziecka, które z winy szkoły doznało szkody na skutek udziału w wypadku, mogą dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia, a także w uzasadnionych przypadkach, renty na jego rzecz.

Służymy Ci wsparciem w procesie odzyskania rekompensaty w satysfakcjonującej Cię wysokości. Z nami Twoje dziecko otrzyma słuszne odszkodowanie.

Nasza pomoc prawna

Doskonale wiemy jak przeprowadzić postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowania za wypadek w szkole. W Twoim imieniu występujemy o protokół powypadkowy i dane ubezpieczyciela, składamy ewentualne zastrzeżenia do protokołu, zwracamy uwagę na zaniedbania po stronie kadry nauczycielskiej, występujemy z wnioskiem o likwidację szkody, ewentualnie odwołaniem od decyzji, czy dochodzimy roszczeń w sądowym procesie cywilnym.

Oferujemy bezpłatne telefoniczne konsultacje prawne. Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 oraz w soboty między godz. 9:00 a 15:00.

Wybitna kadra

Do dyspozycji naszych klientów pozostaje wybitna kadra adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Zatrudniamy wyłącznie osoby posiadające wysokie kompetencje i doświadczenie w tego typu sprawach. Przeprowadzamy staranną selekcję i rekrutację naszych prawników. Nieustannie dbamy o ich szkolenie.

Brak opłat wstępnych, wynagrodzenie prowizyjne

Nie pobieramy opłat wstępnych za prowadzenie sprawy. Nasze wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu sprawy i stanowi procent od wygranej kwoty. Przelew odszkodowania następuje na konto klienta, który następnie rozlicza się z nami.

Jesteśmy pewni, że będziemy w stanie Ci pomóc.  

Wybierając naszą kancelarię wybierasz pewnego i skutecznego partnera!