Motyw podstrony

Niezapięcie pasów a przyczynienie do wypadku

Znaczenie przyczyny niezapięcia pasów przez pasażera samochodu jako okoliczność wpływająca na wysokość odszkodowania

Jedną z przyczyn powodujących obniżenie odszkodowania powypadkowego jest brak zastosowania pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Niestosując się do tej powinności, nie tylko narażamy swoje życie i zdrowie na niebezpieczeństwo, czy portfel na uszczerbek w postaci mandatu karnego. Zgodnie bowiem, z reprezentowaną linią orzeczniczą, fakt niezapięcia pasów bezpieczeństwa może mieć również znaczenie przy ustalaniu wysokości potencjalnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny.

W polskim porządku prawnym, w związku z dyspozycją art. 362 k.c.:" Obowiązek naprawienia szkody może ulec stosownemu zmniejszeniu w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody".

Redukcji takiej dokuje się uwzględniając okoliczności sprawy, a zwłaszcza stopień winy obu stron (tj. pasażera oraz sprawcy wypadku). Jeżeli więc z okoliczności konkretnej sprawy  wynika, że niezapięcie przez pasażera samochodu pasów bezpieczeństwa, wywołało właśnie taki skutek, to kwota wypłacanego odszkodowania może zostać odpowiednio zmniejszona.

Brak pasów a związek przyczynowy z wypadkiem

Aby można było mówić o przyczynieniu, nie wystarczy jednak wykazanie samego faktu niezapięcia pasów bezpieczeństwa, co wynika z dominującej linii orzeczniczej. Zdaniem wiodącej linii orzeczniczej i części reprezentatów doktryny, niedopełnienie omawianego obowiązku wynikającego z prawa o ruchu drogowym, będzie mogło być rozpatrywane w kategoriach przyczynienia się do wypadku, jeżeli doznany przez poszkodowanego w wypadku uszczerbek pozostawał w związku przyczynowym z niezapięciem przez poszkodowanego pasów.

Sądy wskazują więc, że konieczne jest w tym wypadku wykazanie, że fakt niezapięcia pasów bezpieczeństwa wpłynął w sposób bezpośredni na  zwiększenie się szkody. Decydujące znaczenie będą miały okoliczności konkretnej sprawy oraz najczęściej opinia sporządzona przez biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków (tak przykładowo: Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 845/12, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku  z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 837/13 oraz Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa). 

Należy jednak mieć na względzie, że judykatura nie jest jednak w tej kwestii zgodna i w orzecznictwie sądów dostrzec można również pogląd odmienny, zgodnie z którym, jako zasadę przyjmuje się istnienie związku przyczynowego między niezapięciem pasów a doznanymi obrażeniami  (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 911/12). Jest to sytuacja o tyle niekorzystna dla poszkodowanego, że to na nim spoczywałby w tym wypadku obowiązek udowodnienia, że brak zapiętych pasów, w danych okolicznościach, nie miał znaczenia dla powstania lub też zwiększenia się szkody.

Z przedstawionej analizy wynika więc, że z uwagi na brak jednomyślności składów orzekających trudno jest określić jednoznacznie wpływ niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wysokość przyznawanych roszczeń. Ostateczna decyzja w tej kwestii należeć będzie zawsze do sędziego, który może, ale nie musi w danej sytuacji orzec o zmniejszeniu zasądzanych świadczeń.

Przygotowała: Martyna Kęsy

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Przyczynienie się do wypadku a odszkodowanie
  Przyczynienie się do wypadku a odszkodowanie

  Zachowanie się poszkodowanego pieszego w wypadku komunikacyjnym może stanowić współprzyczynę powstania szkody lub prowadzić do jej zwiększenia, a tym samym prowadzić do uznania jego przyczynienia się do wypadku w komunikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem