Motyw podstrony

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek- niezbędne dokumenty do sprawy

Wynik każdego postępowania cywilnego zależy w dużej mierze od zgromadzonych w nim dowodów. W artykule omawiamy kwestię dowodu z dokumentów.

Zgodnie z zasadą onus probandi wyrażoną w art. 6 Kodeksu cywilnego: "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt III AUa 22/19: "Kluczowe dla rozstrzygnięcia fakty nie mogą opierać się wyłącznie na gołosłownych twierdzeniach strony i jej przekonaniu, które nie znajduje oparcia w zebranym w sprawie materiale dowodowym. Istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności muszą zostać udowodnione".

Zasadę tę dodatkowo umacniają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności art.  232 k.p.c. zgodnie z którym: "Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę". Zauważyć przy tym należy, że art. 6 k.c. i 232 k.p.c., nie określają jedynie zakresu obowiązku zgłaszania dowodów przez strony, ale rozumiane muszą być przede wszystkim i w ten sposób, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń, ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał. Zaznaczyć także należy, że nie jest rzeczą sądu poszukiwanie za stronę dowodów przez nią nie wskazywanych, mających na celu udowodnienie jej twierdzeń.

Tym samym, Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym zanim zainicjuje sądowe postępowanie cywilne w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek komunikacyjny powinien się do niego w sposób staranny przygotować. W szczególności Poszkodowany winien zgromadzić możliwie największą ilość dowodów z dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania do zapłaty po stronie Ubezpieczyciela, a także poniesioną przez niego szkodę i doznaną krzywdę. Oczywiście, w każdym stanie faktycznym, będą występowały dokumenty szczególne. Można jednak wskazać jakie dokumenty najczęściej w postępowaniach o odszkodowanie i zaośćuczynienie powypadkowe wymagają zgromadzenia i przedłożenia do sądu.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe wymaga zasadniczo następujących dowodów z dokumentów:

 • wyroku karnego zapadłego w sprawie,
 • decyzji Ubezpieczyciela o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczeń odszkodowawczych, potwierdzenia przelewu świadczeń,
 • pełnej dokumentacji medycznej z leczenia,
 • pełnej dokumentacji z rehabilitacji,
 • dokumentacji fotograficznej doznanych obrażeń,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu/decyzji o przyznaniu emerytury/renty,
 • deklaracji PIT,
 • faktur i paragonów dokumentujących wydatki na leczenie, rehabilitację, leki, dojazdy do lekarzy czy sprzęt medyczny.

Oczywiście w każdym stanie faktycznym dowodzenie za pomocą dokumentów będzie miało różny zakres. Przykładowo, w przypadku osób, które czynnie uprawiały sport przed wypadkiem niezbędne będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających tenże fakt np. karnetów na siłownie czy basen. Z kolei, kiedy wypadek spowoduje problemy w kontynuowaniu nauczania, trzeba będzie do akt sprawy złożyć także zaświadczenie z Uczelni czy szkoły. Można by tak mnożyć bez końca, bowiem każdy wypadek niesie w życiu konkretnej osoby inne konsekwencje w życiu prywatnym czy zawodowym. Nieodmnienie jednak konsekwencje te wymagają dowodzenia.

W kolejnych artykułach poruszone zostaną kwestie związane z pozostałym materiałem dowodowym.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 352

info@duzeodszkodowania.com

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Przyczynienie się do wypadku a odszkodowanie
  Przyczynienie się do wypadku a odszkodowanie

  Zachowanie się poszkodowanego pieszego w wypadku komunikacyjnym może stanowić współprzyczynę powstania szkody lub prowadzić do jej zwiększenia, a tym samym prowadzić do uznania jego przyczynienia się do wypadku w komunikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
  Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

  Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek- niezbędne dokumenty do sprawy
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem