Motyw podstrony

Po ilu latach przedawni się prawo do odszkodowania za znęcanie się?

Odpowiedź na tak sformułowane zapytanie, poprzedzić należy krótką, formalno-prawną analizą tytułowego znęcania, czyli jednego z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko życiu w rodzinie.

Odpowiedź na tak sformułowane zapytanie, poprzedzić należy krótką, formalno-prawną analizą tytułowego znęcania, czyli jednego z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko życiu w rodzinie. Otóż, stosownie do art. 207 Kodeksu Karnego „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Nie ulega wątpliwości, że każda ofiara występku znęcania, charakteryzuje się poczuciem krzywdy, odtrącenia, cierpienia i bólu. Właśnie dlatego, Ustawodawca przewidział w takiej sytuacji zarówno prawo ubiegania się o odszkodowanie za poniesione starty materialne, jak i zadośćuczynienia za krzywdy moralne. Artykuł 415 Kodeksu Cywilnego, stanowi bowiem o ogólnej zasadzie, z której wynika, że: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia"

Co jednak, kiedy tak jak w omawianym przypadku do przestępstwa doszło przeszło 20 lat temu? Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli przeciwko sprawcy toczyło się postępowanie karne i został on skazany (nawet w przypadku zawieszenia wykonania kary), to termin przedawnienia takiego roszczenia zgodnie z art. 442 KC w brzmieniu obowiązującym do 09.08.2007 r. wynosił lat 10 i zaczynał liczyć się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Aktualnie, art. 4421 KC traktuje o 20 letnim terminie przedawnienia takich roszczeń i termin ten stosujemy w przypadku, w którym do 10.08.2007 roku nie były one jeszcze przedawnione.

W przypadku małoletnich bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Bieg terminu przedawnienia w takim przypadku, rozpocznie się dopiero od momentu osiągnięcia przez poszkodowanego pełnoletniości.

Znacznie trudniej o wygranie sprawy cywilnej będzie w sytuacji w której orzeczeniem karnym nie dysponujemy. W takim przypadku winę sprawcy trzeba udowodnić, a ciężar dowodu w tym zakresie, będzie przeniesiony na stronę powodową. Co więcej, aby Sąd nie oddalił powództwa z uwagi na termin przedawnienia roszczeń, który co do zasady już minął - konieczne będzie wykazanie wszystkich przesłanek popełnionego przez sprawcę przestępstwa.

Zadośćuczynienia za znęcanie się, dochodzimy na podstawie art. 445 § 1 KC, w związku z art. 444 § 1 KC oraz art. 448 KC, stanowiącym o naruszeniu dóbr osobistych.

Aplikant Adwokacki Mateusz Nowicki

 

Bezpłatne porady prawne:

  • 22 627 33 46
  • 531 200 351
  • Dochodzenie odszkodowań za przestępstwo
    Dochodzenie odszkodowań za przestępstwo

    Profesjonalnie pomagamy poszkodowanym na skutek czynów przestępnych. Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za pobicia, gwałty, znęcanie się psychiczne i fizyczne, molestowanie seksualne.

    Dowiedz się więcej
Po ilu latach przedawni się prawo do odszkodowania za znęcanie się?
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa
woj. mazowieckie

tel: 226274633
mail: info@duzeodszkodowania.com

NIP: 5252424512
REGON: 141377238
KRS: 0000304688

 

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem