Motyw podstrony

100 000,00 zł zadośćuczynienia za uszkodzenie więzadła

Pod koniec 2017 r. nasza klientka, reprezentowana przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, złożyła pozew o zapłatę kwoty 100 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, na podstawie art. 445 § 1 k.c., za krzywdę, jakiej doznała w wyniku wypadku, na skutek, którego to doznała kontuzji stawu kolanowego nogi lewej. Opiniujący w sprawie biegły ustalił, że u Powódki doszło do naderwania więzadła piszczelowego, natomiast więzadło krzyżowe przednie zostało całkowicie zerwane. Biegły przyjął, że u Powódki doszło do 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

100 000,00 zł zadośćuczynienia za uszkodzenie więzadła

Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie wyrokiem z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie prowadzonej za sygn. akt II C 1353/18, zasądził żądaną kwotę.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2020 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt II CSK 766/18: „Zasądzając na rzecz pokrzywdzonego kwotę stosownego zadośćuczynienia, sąd powinien mieć na uwadze (nie wykraczając poza żądanie pozwu - art. 321 § 1 k.p.c.) sprawy innych pokrzywdzonych, opis i wynikający z niego rozmiar doznanej przez nich krzywdy oraz zasądzoną na ich rzecz kwotę zadośćuczynienia. Porównywalne rozmiarem krzywdy powinny być bowiem kompensowane porównywalnymi zadośćuczynieniami. Wprawdzie z uwagi na indywidualny charakter krzywdy przydatność kierowania się przy ustalaniu zadośćuczynienia sumami zasądzonymi z tego tytułu w innych przypadkach jest ograniczona, jednak przesłanka ta nie jest całkowicie pozbawiona znaczenia. Jednolitość orzecznictwa sądowego w tym zakresie odpowiada poczuciu sprawiedliwości i równości wobec prawa. Postulat ten może być uznany za słuszny, jeżeli daje się pogodzić z zasadą indywidualizacji okoliczności określających rozmiar krzywdy w odniesieniu do konkretnej osoby poszkodowanego i pozwala uwzględnić specyfikę poszczególnych przypadków”.

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne!

Kontakt: 531 200 351, info@duzeodszkodowania.com

 

 

 

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem