Duże Odszkodowania - wiodąca kancelaria odszkodowawcza 22 435 89 32, 801 022 310, Zaufaj profesjonalistom

Straciłeś zdrowie w wyniku
błędu lekarskiego?

Zadzwoń, sprawdź jak uzyskać rekompensatę
za poniesione straty.

zobacz więcej...

Po wypadku masz problemy?

Zadzwoń lub napisz.

zobacz więcej...

Odniosłeś szkodę majątkową?

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za straty.

zobacz więcej...

Masz na posesji słup lub rury przesyłowe?

Należy Ci się odszkodowanie od zakładów przesyłowych.

zobacz więcej...

Zostałeś niesłusznie skazany, tymczasowo
aresztowany lub zatrzymany?

Należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

zobacz więcej...

Aktualności

Odszkodowania bezpłatne porady

801 022 310

531 200 352

Pozostajemy do dyspozycji w od pon. do pt. w godz.8:00-18:00.

Zapraszamy do kontaktu!

>>więcej

O nas

Duże Odszkodowania

www.DuzeOdszkodowania.com

Dochodzimy odszkodowań skutecznie od 7 lat wyróżniając się nie tylko wysokimi wygranymi w sprawach o odszkodowania ale także dbałością o zadowolenie klientów z poziomu obsługi. Mamy na rynku dochodzenia odszkodowań pozycję jednej w wiodących kancelarii odszkodowawczych.

Zachęcamy do przeczytania: O kancelarii Duże Odszkodowania...

 

Wybierając Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowawcza, wybierasz pewnego i skutecznego partnera!

Duże Odszkodowania

KRS: 0000304688, NIP: 525 24 24 512

ul. Opaczewska 44/9, 02-372 Warszawa

info@duzeodszkodowania.com

 

Możemy Ci pomóc:

801 022 310

Zamów bezpłatną konsultację

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Porady eksperta

Czy przysługuje mi odszkodowanie z OC za wypadek na gospodarstwie prowadzonym przez sąsiada?

Swym zakresem ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Warunkiem powstania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym jest jednak ustalenie, że za jej powstanie odpowiada właśnie któraś z tych osób oraz że szkoda pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Konieczne jest również wykazanie, że skutkiem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia poszkodowanego - sąsiada (art. 50 ust. 1 ustawy).

Ustawodawca nie wymaga w tym miejscu, by rolnik faktycznie prowadził działalność rolną. Dla powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia istotny jest sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego. Ustawa wprowadza również swoistą definicję gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 stanowi obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

>>więcej

Przyczynienie do wypadku komunikacyjnego a odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem do którego częstokroć dochodzi zazwyczaj na skutek wielu czynników a nie tylko jednego, co też często rodzi problem prawnej oceny wpływu tych czynników na jego zaistnienie. Prawidłowe ustalenie przyczyny, tudzież przyczyn wypadku, ma ogromne znaczenie dla Poszkodowanego w wypadku w komunikacji, bowiem będzie wpływało na fakt przyznania mu odszkodowania i jego wysokość.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania powypadkowego, niemniej nie w każdej sytuacji. Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2015 r.: „Przyczynieniem poszkodowanego, w rozumieniu art. 362 KC, jest każde zachowanie, któremu można przypisać cechy nieprawidłowości (naganności), pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba”.

>>więcej

Z jakimi kosztami musi liczyć się osoba dochodząca odszkodowania za wypadek komunikacyjny przed Sądem?

W polskim procesie cywilnym, obowiązuje generalna zasada odpłatności postępowania, zgodnie z którą pozew o odszkodowanie, jak i każde inne pismo wszczynające nową sprawę, podlega należytej opłacie. Art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 roku stanowi, że opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi, wysłane do Sądu pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

W przypadku roszczenia o odszkodowanie za wypadek drogowy mamy do czynienia z opłatą stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może jednak być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 100 000 złotych.

>>więcej

WSPÓŁPRACUJEMY Z: