Duże Odszkodowania - wiodąca kancelaria odszkodowawcza 22 435 89 32, 801 022 310, Zaufaj profesjonalistom

Straciłeś zdrowie w wyniku
błędu lekarskiego?

Zadzwoń, sprawdź jak uzyskać rekompensatę
za poniesione straty.

zobacz więcej...

Po wypadku masz problemy?

Zadzwoń lub napisz.

zobacz więcej...

Odniosłeś szkodę majątkową?

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za straty.

zobacz więcej...

Masz na posesji słup lub rury przesyłowe?

Należy Ci się odszkodowanie od zakładów przesyłowych.

zobacz więcej...

Zostałeś niesłusznie skazany, tymczasowo
aresztowany lub zatrzymany?

Należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

zobacz więcej...

Aktualności

Odszkodowania bezpłatne porady

801 022 310

531 200 352

Pozostajemy do dyspozycji w od pon. do pt. w godz.8:00-18:00.

Zapraszamy do kontaktu!

>>więcej

O nas

Duże Odszkodowania

www.DuzeOdszkodowania.com

Dochodzimy odszkodowań skutecznie od 7 lat wyróżniając się nie tylko wysokimi wygranymi w sprawach o odszkodowania ale także dbałością o zadowolenie klientów z poziomu obsługi. Mamy na rynku dochodzenia odszkodowań pozycję jednej w wiodących kancelarii odszkodowawczych.

Zachęcamy do przeczytania: O kancelarii Duże Odszkodowania...

 

Wybierając Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowawcza, wybierasz pewnego i skutecznego partnera!

Duże Odszkodowania

KRS: 0000304688, NIP: 525 24 24 512

ul. Opaczewska 44/9, 02-372 Warszawa

info@duzeodszkodowania.com

 

Możemy Ci pomóc:

801 022 310

Zamów bezpłatną konsultację

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Porady eksperta

Jak prawidłowo zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, gdy zostałem poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?

Poszkodowany, który chce dochodzić wypłaty świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC w pierwszej kolejności powinien się do tego przygotować. Niewątpliwie bowiem prawidłowo zgromadzony materiał dowodowy daje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym możliwość uzyskania wyższych świadczeń niż w sytuacji, gdy dokonuje on prostego zgłoszenia szkody bez wskazania dowodów na jej rozmiary.

Tym samym polecamy poszkodowanym przygotowanie się do zgłoszenia szkody poprzez zebranie kompletnej dokumentacji medycznej, wszelkich faktur i rachunków, a także przygotowanie oświadczeń czy zdjęć. Dopiero wówczas poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym powinien sporządzić pismo wzywające ubezpieczyciela do zapłaty konkretnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia, a także ewentualnie renty z ubezpieczenia OC. Zgłoszenia szkody uważamy, że najlepiej dokonać w formie pisemnej bowiem wówczas nie będzie żadnych wątpliwości co do daty dokonania zgłoszenia oraz jego treści.

>>więcej

Czy należy mi się zadośćuczynienie za śmierć konkubiny w wypadku?

Zgodnie z art. 446 Kodeksu cywilnego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym nie ze swej wyłącznej winy, stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia "rodziny" wyjaśnić należy w ślad za dominującym orzecznictwem, że zastosowane w Kodeksie cywilnym pojęcie „najbliższego członka rodziny zmarłego” nie musi być tożsame z istnieniem faktycznego pokrewieństwa bądź powinowactwa. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04: „Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego”.

>>więcej

Przyczynienie do wypadku przez pieszego a odszkodowanie

Zachowanie się poszkodowanego pieszego w wypadku komunikacyjnym może stanowić współprzyczynę powstania szkody lub prowadzić do jej zwiększenia, a tym samym prowadzić do uznania jego przyczynienia się do wypadku w komunikacji. Przyczynienie się do wypadku drogowego przez pieszego będzie co do zasady rodziło konsekwencje w postaci obniżenia wysokości należnego mu odszkodowania powypadkowego, bowiem zgodnie z treścią art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Poszkodowany pieszy przyczynia się do powstania szkody, nie zachowując przepisów prawa o ruchu drogowym najczęściej poprzez:

>>więcej

WSPÓŁPRACUJEMY Z: