Duże Odszkodowania - wiodąca kancelaria odszkodowawcza 22 435 89 32, 801 022 310, Zaufaj profesjonalistom

Straciłeś zdrowie w wyniku
błędu lekarskiego?

Zadzwoń, sprawdź jak uzyskać rekompensatę
za poniesione straty.

zobacz więcej...

Po wypadku masz problemy?

Zadzwoń lub napisz.

zobacz więcej...

Odniosłeś szkodę majątkową?

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za straty.

zobacz więcej...

Masz na posesji słup lub rury przesyłowe?

Należy Ci się odszkodowanie od zakładów przesyłowych.

zobacz więcej...

Zostałeś niesłusznie skazany, tymczasowo
aresztowany lub zatrzymany?

Należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

zobacz więcej...

Aktualności

Odszkodowania bezpłatne porady

801 022 310

531 200 352

Pozostajemy do dyspozycji w od pon. do pt. w godz.8:00-18:00.

Zapraszamy do kontaktu!

>>więcej

O nas

Duże Odszkodowania

www.DuzeOdszkodowania.com

Dochodzimy odszkodowań skutecznie od 7 lat wyróżniając się nie tylko wysokimi wygranymi w sprawach o odszkodowania ale także dbałością o zadowolenie klientów z poziomu obsługi. Mamy na rynku dochodzenia odszkodowań pozycję jednej w wiodących kancelarii odszkodowawczych.

Zachęcamy do przeczytania: O kancelarii Duże Odszkodowania...

 

Wybierając Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowawcza, wybierasz pewnego i skutecznego partnera!

Duże Odszkodowania

KRS: 0000304688, NIP: 525 24 24 512

ul. Opaczewska 44/9, 02-372 Warszawa

info@duzeodszkodowania.com

 

Możemy Ci pomóc:

801 022 310

Zamów bezpłatną konsultację

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Porady eksperta

Czy należy mi się zadośćuczynienie za śmierć konkubiny w wypadku?

Zgodnie z art. 446 Kodeksu cywilnego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym nie ze swej wyłącznej winy, stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia "rodziny" wyjaśnić należy w ślad za dominującym orzecznictwem, że zastosowane w Kodeksie cywilnym pojęcie „najbliższego członka rodziny zmarłego” nie musi być tożsame z istnieniem faktycznego pokrewieństwa bądź powinowactwa. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04: „Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego”.

>>więcej

Przyczynienie do wypadku przez pieszego a odszkodowanie

Zachowanie się poszkodowanego pieszego w wypadku komunikacyjnym może stanowić współprzyczynę powstania szkody lub prowadzić do jej zwiększenia, a tym samym prowadzić do uznania jego przyczynienia się do wypadku w komunikacji. Przyczynienie się do wypadku drogowego przez pieszego będzie co do zasady rodziło konsekwencje w postaci obniżenia wysokości należnego mu odszkodowania powypadkowego, bowiem zgodnie z treścią art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Poszkodowany pieszy przyczynia się do powstania szkody, nie zachowując przepisów prawa o ruchu drogowym najczęściej poprzez:

>>więcej

Jakie zadośćuczynienie należy się za złamanie lub uraz kręgosłupa w wypadku komunikacyjnym?

W zależności od tego na jakim odcinku doszło do złamania kręgosłupa i jakie pociągnęło to za sobą konsekwencje, wyrokowanie jest różne, tak jak i różne są konsekwencje złamań czy urazów na poziomie odcinka szyjnego a lędźwiowego.

Najczęściej  w wyniku wypadków drogowych dochodzi do prostych urazów kręgosłupa szyjnego z ogólnymi obtłuczeniami ciała i otarciami. W takiej sytuacji ubezpieczyciele wypłacają zasadniczo zadośćuczynienie w wysokości do 3 000,00 złotych a w przypadku trafienia sprawy pod rozpoznanie Sądu możemy się spodziewać ustalenia zadośćuczynienia na poziomie do 14 000,00 złotych. W przypadku poważniejszych urazów można wskazać, że przykładowo za złamanie kręgosłupa piersiowego na odcinku Th 5, uszkodzenie rdzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym, które skutkowało porażeniem kończyn dolnych prawomocnie zasądzono na rzecz poszkodowanego kwotę 500 000,00 złotych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - I Wydział Cywilny z dnia 8 stycznia 2015 r., I ACa 469/14).

>>więcej

WSPÓŁPRACUJEMY Z: